Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 10 listopada br.06-11-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 10 listopada br. (czwartek) godz. 16.30, PKiN, s. Mickiewicza, wejście F Ip.

W projekcie porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej część północna C oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz.

Wyłożony projekt m.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W05-11-2016

Od 7 listopada do 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalny terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej – część południowa uchwalony26-10-2016

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20 paźdzernika br. został uchwlony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część południowa.

Posiedzenie Komisji Ładu w dniu 27 października br.25-10-2016

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) godz. 16.30, PKiN, s. Mickiewicza, wejście F Ip.

W projekcie porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec.

Mikroplan chroniący funkcje oświatowe przy ulicy Drewnianej 8 uchwalony20-10-2016

Właśnie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, przy której znajduję sie Zespół Szkół nr 69 - Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnym im. Stanisława Staszica oraz Gimnazjum Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" .

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 13 października br.11-10-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 13 października 2016 r. (czwartek) godz. 16.30, sala Rudniewa, IVp. PKiN.
W projekcie porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borkówpierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2” oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.