Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego11-06-2018

W dniu 11 czerwca 2018 r. Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy przyjęła Stanowisko, w kórym zwróciła się z apelem do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o niezwłoczne przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w przypadku jego uchwalenia – północnej części osiedla Stokłosy – część B,  w celu uszczegółowienia i korekty ustaleń dla obszarów B.1.U/MW, B.9.KPJ, B.2.MW, B.3.KS.

Posiedzenie Komisji Ładu w dniu 4 czerwca28-05-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 16.30, sala Miłosza VIp. PKiN.

W porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka oraz pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej.

Posiedzenie Komsji Ładu w dniu 17 maja br. g. 16.3014-05-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad m.in.: pierwsze czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic Ogrodu Krasińskich, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy oraz kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy wrejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W.

Jaki plan dla Chrzanowa?13-05-2018

W dniach od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 roku  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady, parter, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 roku.

Dziś uchwaliliśmy m.p.z.p. obszarów Sadul i Zbytki część I - Sadul10-05-2018

Dziś Rada m. st. Warszawy uchwliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Sadul i Zbytki część I - Sadul.

Posiedzenie Komsji Ładu w dniu 7 maja g. 18.0004-05-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 7 maja 2018 r. (poniedziałek) godz. 18.00, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu obszarów Sadul i Zbytki cześć  I - Sadul, projektu nieruchomosći przy ulicy Drewnianej 10/16 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2017 rok.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.