Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Podziękowania10-12-2014

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję Państwu za udzielenie mi poparcia w wyborach samorządowych. Państwa zaufanie oraz wynik, który umożliwił mi zdobycie mandatu radnego (5160 głosów), jest dla mnie największą motywacją do dalszej pracy na rzecz Woli i jej mieszkańców.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Niech rok 2015 będzie dla nas wszystkich szczęśliwy i owocny!

Miejscowy plan rejonu ul. Towarowej 10-11-2014

Na ostatniej czwartkowej sesji Rady m. st. Warszawy uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania rejonu ul. Towarowej. Przyjęliśmy m. in. ukształtowanie nowego ładu przestrzennego przez poprowadzenie jezdni w tunelu pod placem Wolskim. Powstanie plac miejski odtworzony w rejonie placu istniejącego przed wrześniem 1939 r. u zbiegu ul. Okopowej, Leszno i Ogrodowej, zwanego ,,Kercelakiem”. Obecnie ponad 60 % powierzchni Woli jest już pokryta planami miejscowymi.

Sprawozdanie z prac Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w roku 201409-11-2014

Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w 2014 roku

W 2014 roku Komisja Ładu Przestrzennego odbyła 44 posiedzenia (ok. 90 godz.), podjęła 136 uchwał wyrażających opinie do omawianych materiałów.

W trakcie obrad Komisja zapoznała się i opiniowała:

tematyka dotycząca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy:

-informacja o wyłożonym projekcie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

-analiza możliwości budowy na terenie Warszawy nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (tj. obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2) wraz z prognozą skutków ich budowy w odniesieniu do 26 nowych lokalizacji – prezentacja wyników opracowania wykonanego przez AECOM.

-analiza wniosków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ursusa w sprawie zmian  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/1424/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. z późn. zm. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

-projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap I.

-projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

-przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy /nowe wnioski/.

 

projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego – część I

-rejonu ulicy Żelaznej – część północna

-w rejonie ulicy Ruczaj

-w rejonie Stawu Zawadowskiego

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Madalińskiego w kwartale I 7

-rejonu Czyste - rejon ulicy Kolejowej

-obszaru Wiśniowej Góry - część I

-rejonu ulicy Zwoleńskiej – część I

-Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Poleczki

-ulicy Żelaznej - cześć północna A

-terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich – część I

-obszaru Miasto-Ogród Sadyba

-rejonu ulicy Tynkarskiej

-rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka

-rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w kwartale G9MW(U)

-trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od nurtu Wisły do ul. Modlińskiej

-w rejonie ulicy Kosiarzy

-obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej

-Henrykowa

-rejonu Stadionu Narodowego

-Miasto Ogród Sadyba – część I

-rejonu ulicy Towarowej

-Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego

-rejonu Jazdowa – część zachodnia

-rejonu ulic Wolskiej i Płockiej

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla zabudowy w pierzei ul. Rejtana pomiędzy ul. Puławską i ul. Sandomierską w kwartale E11- E12

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś, dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia: 1 i 2KD-G, 1 i 4ZI, 1ZI/ZP i 1WS

-rejonu nieruchomości przy ul. Niecałej 14

-rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7

-w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dla zabudowy w terenie 7.UK

-rejonu Nowodwory Południowe

-rejonu Ronda Wiatraczna – część I

-rejonu Sielce – Beethovena

 

projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia (zmiany) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-rejonu Parku Kaskada

-dla części działki nr 3 z obrębu 1-11-17

-rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga

-w rejonie Placu Narutowicza

-obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską

-Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga

-rejonu Golędzinowa

-obszaru Opacz

-rejonu ulicy Burakowskiej

-Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol

-rejonu nieruchomości przy ul. L. Kruczkowskiego 12B

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji metra ,,Politechnika” dla zabudowy w kwartale X

-północnej części osiedla Stokłosy

-w rejonie ulicy Działkowej

-Parku Olszyna

-rejonu tzw. Serka Bielańskiego

-obszaru Załuski

-rejonu Portu Żerańskiego

-działek nr Ew. 54/1 i 54/2 z obrębu 6-01-04 położonych w rejonie ulicy Żelaznej

-nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70

-nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42

-nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3

-nieruchomości przy ul. Korzona 2

-nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20

-Muranowa – część wschodnia

-osiedla Słodowiec

-obszaru Paluch

-nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16

-rejonu Starego Miasta

-rejonu ulicy Ekspresowej

-po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

-dla zabudowy w kwartale X w planie rejonu stacji metra „Politechnika”

-rejonu ulicy Dankowickiej

-obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ulicy Księżnej Anny

-osiedla Gocław Lotnisko

-okolicy pętli autobusowej Metro Wilanowska

-obszaru Okęcie

-obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

-rejonu ulicy Krupniczej

-rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy

-otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem

-w rejonie ul. Władysława Łokietka

-rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

-rejonu ulicy Swojskiej

-obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego

-osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki

-obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby

-terenu przy ulicy Drzemlika

-rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego

 

projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego

-Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Marymonckiej do ulicy Modlińskiej

-dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sadyby w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego

-obszaru Sielc

-rejonu ulicy Zwoleńskiej

-Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki

-rejonu ulicy Żelaznej

-obszaru Wiktoryn

-osiedla Tarchomin

-rejonu ulicy Tynkarskiej

-obszaru Nowej Pragi

-rejonów Michałowa i  Szmulowizny

 

wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-Chrzanowa

-rejonu Fortu Mokotów i Wyględowa

-obszaru Karolin Zachodni

-rejonu ulicy Podskarbińskiej

 

projekty uchwał dotyczące pomników:

-pomnika płk Witolda Pileckiego

-pomnika Kazimierza Górskiego

-pomnika Króla Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki

-pomnika „Solidarności”

-pomnika Wojciecha Korfantego

inne:

-sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2013 r.

- udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2013r.

-w sprawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy do ustalenia numerów porządkowych dla obiektów wymienionych w art. 47a ust. 4a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Komisja podjęła stanowiska:

w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Chodkiewicza
w sprawie realizacji roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Sielce IIa
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki dotyczącej sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej - część II, w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2MN-W
 dotyczące projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej  
dotyczące projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I

 

Ponadto Komisja:

wyraziła opinię:

-do 9 wniosków zgłoszonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania terenu

-do uchwały Nr 269 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 13.02.2014 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Rady m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy parku miejskiego i nadania mu nazwy

omówiła:

-wniosek Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce w sprawie budowy pomnika „Solidarności”

-realizację inwestycji „Cosmopolitan” przy ul. Twardej 2/4.

-wniosek mieszkanki dotyczący sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ul. Mikołajskiej część II, dla obszaru 12.2MN-W.

-stanowisko Rady Dzielnicy Mokotów z dn. 13.05.14r. w sprawie potrzeby pilnego uchwalenia planu miejscowego rejonu Sielce IIa obejmującego obszar działek o nr ew. 17/1, 17/3, 17/4, 12/13 z obrębu 1-03-02.

-kwestię rozszerzenia terenu proponowanego do objęcia planem miejscowym rejonu Opacz

-planowaną inwestycję Tesco Kabaty

-wnioski dotyczące podziału nieruchomości RSM „Praga” dla prawidłowego korzystania z budynków oraz  dotyczące nieruchomości przy ul. Cybisa na terenie SBM „Ursynów i SMB „Jary”

zapoznała się z informacjami na temat:

-przebiegu Trasy Świętokrzyskiej

-wyłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiśla Południowego

bieżącego stanu prac Zespołu ds. wypracowania zasad i sposobów realizacji roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenną parcelacją budowlaną

-Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat samowoli budowlanych na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem ważnych przestrzeni publicznych  w tym nieruchomości przy ul. Okopowej 65 – restauracja „Czarny Kot”.


Na bieżąco Komisja rozpatrywała sprawy przedstawiane przez uczestniczących
w posiedzeniach Komisji mieszkańców oraz sprawy zgłaszane przez członków Komisji, zapoznawano się z korespondencją kierowaną do Komisji.

 

Do wiadomości Komisji wpływały też uchwały i stanowiska rad dzielnic m.st. Warszawy.

 

Przewodniczący

Komisji Ładu Przestrzennego

dr Michał Czaykowski

"Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy pracowała najciężej ze wszystkich – wynika ze statystyk ratusza. Przewodniczy jej radny z Woli."08-11-2014

"Komisja Ładu Przestrzennego Rady Warszawy pracowała najciężej ze wszystkich – wynika ze statystyk ratusza. Przewodniczy jej radny z Woli."

https://przegladwolski.pl/index.php/2014/10/najbardziej-pracowita-komisja/

Podziękowania dla wszystkich członków Komisji Ładu. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty!

O uratowanym Skwerze batalionu AK "Ruczaj"07-11-2014

 

O Skwerze Batalionu AK "Ruczaj" w "Nowej Warszawie" .

https://nowawarszawa.pl/skwer-mokotowskiej-pozostanie/

Skwer Batalionu AK "Ruczaj" i os. Latawiec uratowane !06-11-2014

Dziś uchwaliliśmy m.p.z.p. rejonu Jazdowa - część zachodnia, chroniący m.in. Skwer Bataliony AK "Ruczaj", wraz z poprawkami dotyczącymi braku nowej zabudowy w kwartale B8 - os. Latwiec.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.