Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] 24 [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Koncepcja zagospodarowania placu Grunwaldzkiego12-10-2015

Na ostatnim Zespole Koordynującym dotyczącym zagospodarowania placu Grunwaldzkiego, położonego na obszarze projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego wskazana do dalszego procedowania została koncepcja Inicjatywy Projektowej (autorstwa mgr inż. arch. Jan Pawlik, mgr inż. arch. Piotr Straszak, mgr inż. arch. Mikołaj Zdanowski) nawiązująca do przedwojennego projektu zwieńczenia osi al. Wojska Polskiego autorstwa A. Jawornickiego i J. Jankowskiego z roku 1926. Koncepcja ta zosta rownież wybrana podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz w dniu 29.09.2015 roku. 
Tak została opisana koncepcja w: Janina Trepczyńska-Grynberg, Piotr Sawicki, Marek Happach, „Plac Grunwaldzki. Warsztaty projektowe dotyczące zagospodarowania placu Grunwaldzkiego” OW SARP, Warszawa 2015
„(…)Prowadzona po łuku zabudowa domyka kompozycyjnie oś al. Wojska Polskiego i tworzy wschodnią pierzeję dla kwartałów nowej zabudowy Żoliborza Południowego. Zwraca uwagę powiązanie historycznej i nowej zabudowy Żoliborza. Autorzy uzyskali ciekawą i atrakcyjną formę placu, nie unikając niestety mankamentów przedwojennego założenia, charakteryzującego się nadmiernie rozległymi przestrzeniami — średnica placu ok 140 m — w połączeniu z dyskusyjną decyzją obniżania pierzei placu. Pierzeje zostały uformowane podwójnym pierścieniem zabudowy parawanowej o (zbyt) niskiej intensywności. Zaproponowany układ komunikacyjny budzi szereg wątpliwości. Zawężenie jezdni al. Jana Pawła II do jedynego pasa ruchu w kierunku północ-południe nadmiernie ogranicza jej przepustowość, szczególnie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacji autobusowej. Ruch tramwajów po płycie placu jest zabiegiem ciekawym, ale niepraktycznym ze względu na ograniczenie prędkości. Rozwiązanie takie jest wskazane raczej dla lokalizacji docelowych, śródmiejskich(…)”.
 

Posiedzenie Komisji w dniu 8 października br.06-10-2015

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 8 października br. (czwartek), godz. 17.45, sala Adama Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od dziedzińca wewnętrznego).

W porządku obrad m.in. pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską;

dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53;

Cmentarza Wojskowego;

Pasa Nadwiślańskiego na Żoliborzu;

- rejonu ulic Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata;

rejonu Cytadeli Warszawskiej;

oraz kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa.

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010cc62/qakemxjlexhhppdwiomsgibbdddvchcv/porzadek_ladu_08_10_2015_.pdf

Ponowne wyłożonie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. w rejonie ulicy Foksal05-10-2015

W dniach od 12 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, ponownie zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. o godz. 16.00 w Pałacu Kultury i Nauki, plac Defilad 1, w Sali Miłosza, VI piętro.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2015 roku.

Wyłożono projekt m.p.z.p. rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa 02-10-2015

Termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część południowa został przedłużony do dnia 7 październik br.
Ewentualne uwagi do tego projektu można składać do dnia 21 października 2015 roku.
 

Mieszkania oddane do użytkowania w 2014 r.01-10-2015

Z danych z Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że w roku 2014 oddanych do użytkowania mieszkań w Polsce zostało 143 373, z czego w województwie mazowieckim 30 763, a w Warszawie 14 882 - co stanowi  ponad 10 % oddanych mieszakań w całym kraju.

 

 

Infografika z https://warszawa.stat.gov.pl/

Projekt m.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część południowa wyłożony30-09-2015

Do dnia 21 października 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79  został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część południowa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Ewentualne uwagi można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015 roku.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.