Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 29 pażdziernika br.23-10-2015

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 29 października 2015 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Adama Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).
W porządku obrad m.in. kontynuacja prac nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa
oraz pierwsze czytanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna – część I dla terenu oznaczonego symbolem  D3.10U-HB;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogródków działkowych w rejonie ul. Kinowej;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego.

Link:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010dee9/uoyqdrllkortsrrgdtnhefurvdfdxfrr/porzadek_ladu_29_10_2015_.pdf

O konsultacjach społecznych w najnowszym Przeglądzie Wolskim21-10-2015

 

Polecam felieton w najnowszym Przeglądzie Wolskim.

Link:

https://przegladwolski.pl/przeglad-wolski-nr-92015/

Projekt m.p.z.p. obszau Jelonki wyłożony20-10-2015

Do dnia 10 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 listopada 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, sala Kruczkowskiego, od godz. 16.30.

Ewentualne uwagi można wnieść pisemnie do Prezydenta m.st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2015 roku.
 

Konsultacje społeczne na temat centrum osiedla Falenica19-10-2015

Do dnia 15 grudnia 2015 r. trwają konsultacje społeczne odnośnie zagospodarowania centrum osiedla Falenica.

Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat funkcji, jakie powinno pełnić centrum Falenicy. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy liczy na opinie w sprawie planowanej modernizacji targowiska przy ul. Walcowniczej oraz terenów wokół należących do m.st. Warszawy.

Obszarem podlegającym konsultacjom są tereny miejskie znajdujące się w obrębie ulic: Filmowej, Trocinowej, Podjazd, Czerwonego Kapturka, Patriotów, Frenkla.

Na podstawie uwag mieszkańców zostanie opracowana i wykonana koncepcja urbanistyczna terenów zielonych przylegających do targowiska oraz koncepcja architektoniczna targowiska.

Spotkania odbęda się 26 października oraz 16 i 21 listopada. Zapisy na warsztaty: wawer.konsultacje@um.warszawa.pl, tel. 22 443 68 69

Harmonogram spotkań:

https://www.wawer.warszawa.pl/sites/default/files/zdjecia/falenica_harmonogram_spotkanwarsztatow.pdf

Szczegółowy program na stronie:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/falenica-nasze-centrum

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego16-10-2015

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 22 października 2015 r. (czwartek) godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

Będziemy omawiać trzy koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, rejonu ulicy Podskarbińskiej oraz rejonu ulicy Chłopickiego.

 

Link:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010d941/edckcsjtdagermvhtrtbllrymgzezmuc/porzadek_ladu_22_10_2015_.pdf

Wyłożenie projektu m.p.z.p. obszaru ODOLAN16-10-2015

Od 2 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r.  zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ODOLAN.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w Sali Kisielewskiego, parter PKiN przy Placu Defilad 1, od godz. 16.30.

Ewentualne uwagi będzie można wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2015 roku.
 

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.