Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 38 [39] [40] [41] [42] 
Bolesław Chomicz upamiętniony 13-02-2014

Podczas LXXVI Sesji Rady m.st. Warszawy upamiętniliśmy Bolesława Chomicza - głównego organizatora polskiej straży pożarnej, adwokata, obrońcę Warszawy z 1939 r. - nadając Jego imieniem główny ciąg pieszy po północnej stronie ulicy Josepha Conrada. Warto przypomnieć, że od nazwiska rodziny Chomiczów, która została przymusowo wywłaszczona z terenów dawnego folwarku Wawrzyszew, okolicę nazywamy "Chomiczówką".

Kolejny mikroplan13-02-2014

Przystąpiliśmy właśnie do sporządzenia kolejnego mikroplanu tym razem dla części działki nr 3 z obrębu 1-11-17 przy ulicy Rosoła w związku z wyrokiem WSA z dnia 29.12.2011r., który skutkuje brakiem m.in. wskaźnika dotyczącego minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Działka ta położona jest w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Las Natoliński", należącego do Obszarów Natura 2000 oraz w granicach Wilanowskiego Parku Kulturowego i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uchwała podziałowa m.p.z.p. rejonu ulicy Zwoleńskiej13-02-2014

Dziś podczas Sesji Rady m. st. Warszawy dokonaliśmy podziału projeku m.p.z.p. rejonu ulicy Zwoleńskiej na dwie części, z których część I może zostać szybko uchwalona i część II, którą należy ponownie wyłożyć do publicznego wglądu po wprowadzeniu koniecznych zmian uchwalonych w dniu 5 grudnia 2013 r.  podczas posiedzenia Rady, w tym bardzo ważną dla mieszkańców osiedla przy ulicy Zwoleńskiej 22, dotyczącą terenu c1.1 MW/MN/U. Dzięki nim zostanie zachowany dotychczasowy charakter przestrzenny na terenie c1.1 MW/MN/U – zabudowa jednorodzinna.

O pomniku "Solidarności"11-02-2014

Link do relacji z posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy, na którym omawialiśmy lokalizację pomnika "Solidarności" -

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,pomnik-solidarnosci-ma-stanac-przy-swietokrzyskiej,113505.html

 

 

Pomnik "Solidarności"06-02-2014

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek Fundacji im. Ronalda Reagana w sprawie budowy pomnika „Solidarności” oraz wskazaliśmy jego lokalizację - przy skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej z ulicą Mikołaja Kopernika.

Projekt m.p.z.p rejonu Powisla Południowego wyłożony03-02-2014

Właśnie został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Powiśla Południowego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, pl. Konstytucji 4, I piętro. Warto uczestniczyć.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.