Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
M.p.z.p. obszaru Karolin Zachodni19-10-2017

Dziś uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni.

Stanowisko Komisji w sprawie zachowania śladów Powstania Warszawskiego05-10-2017

W dniu 5 października 2017 roku Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy podjęła Stanowisko nr 11 w sprawie zachowania śladów Powstania Warszawskiego, następującej treści:

Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w trosce o tożsamość historyczną miasta, a w szczególności pragnąc uchronić od zapomnienia wszelkie zachowane ślady Powstania Warszawskiego, apeluje do Pani Prezydent m.st. Warszawy o materialne zinwentaryzowanie śladów powstańczych, które nadal można spotkać w mieście, m.in. na fasadach budynków, ogrodzeniach, latarniach.

Inwentaryzacja ta powinna być wykorzystana w bieżących  pracach samorządu obejmujących przede wszystkim planowanie przestrzenne, kulturę, edukację, inwestycje, a ślady te należy otoczyć drobiazgową ochroną.

M.p.z.p. w rejonie ulicy Foksal uchwalony06-07-2017

Podczas dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal.

Przystąpienie do m.p.z.p. rejonu Parku Ujazdowskiego22-06-2017

Rada m.st. Warszawy podczas dzisiejszej sesji przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego.

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 13 kwietnia br.11-04-2017

Serdecznie zapraszam na poiedzenie Komisji Ładu Przestrzenego Rady m.st. Warszawy w dniu 13 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część A.

M.p.z.p. rejonu Ronda Wiatraczna część II uchwalony!07-04-2017

Wczoraj uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II, obejmujący tereny zabytkowego zespołu dawnego Instytutu Weterynarii przy ulicy Grochowskiej 272, przeznaczonego do adaptacji na potrzeby orkiestry Sinfonia Varsovia (m.in. budowa sali koncertowej) oraz tereny zabytkowej zabudowy zespołu osiedla mieszkaniowego TOR.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.