Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Dwa przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w rejonie Parków Skaryszewskiego oraz Bródnowskiego23-02-2018

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego zaopiniowaliśmy pozytywnie dwa projektu uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Skaryszewskiego oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Bródnowskiego.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego w 2017 r.22-02-2018

W 2017 roku Komisja Ładu Przestrzennego  odbyła 24 posiedzenia - kolejny raz najwięcej w porównaniu z pozostałymi Komisjami Rady m.st. Warszawy.

Link:  https://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/rada/statystyka/posiedzeniakomisji/Strony/statytyka_komisje_2017.aspx

Komisja podjęła 46 opinii w formie uchwał do omawianych materiałów (pierwsze czytania projektów uchwał).

W trakcie obrad Komisja zapoznała się i opiniowała m.in.:

• projekty uchwał dotyczące  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy:

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
 2.  w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II

• projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. w rejonie al. Bohaterów Września – część I
 2. dla nieruchomości przy ul. Korzona 2
 3. dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20
 4. rejonu ul. Langiewicza 1/3
 5. rejonu nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12B
 6. rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A
 7. rejonu Ronda Wiatraczna część II
 8. obszaru Wiktoryn – część A /nieuchwalony/
 9. nieruchomości przy ul. Fundamentowej 38/42
 10. nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70
 11. dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74
 12. w rejonie ulicy Foksal
 13. Śródmieścia Południowego w rejonie ulicy Poznańskiej
 14. rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” /nieuchwalony/
 15. obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów – część II /odesłany do wnioskodawcy/
 16. obszaru Sadyby Północnej – część II
 17. rejonu ulicy Nehru
 18. obszaru Karolin Zachodni
 19. rejonu ul. św. Wincentego
 20. rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego
 21. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga

• projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A
 2. obszaru Kolonia Zagóźdź
 3. rejonu Parku Ujazdowskiego
 4. Zakola Wawerskiego
 5. rejonu PKP Warszawa Włochy
 6. rejonu ulicy Szwoleżerów
 7. okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego

• projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. obszaru Jelonki
 2. rejonu ul. Św. Wincentego
 3. rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego
 4. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj
 5. ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej
 6. obszaru Nowy Rembertów
 7. rejonu ulicy Ostrobramskiej
 8. rejonu ul. Patkowskiego
 9. rejonu Augustówki
 10. okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego

• wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. rejonu Placu Narutowicza

Komisja podczas swoich posiedzeń podjęła również stanowiska:

 1. dotyczące  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej
 2. dotyczące ponownego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego
 3. dotyczące uwzględniania w projektach planów miejscowych nadbudowy budynków niższych od sąsiednich
 4. w sprawie zachowania śladów Powstania Warszawskiego

Ponadto Komisja:

 1. opiniowała wniosek Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz SMB „Imielin” gruntów położonych w rejonie ulic: Malinowskiego 1 i 3 oraz Hawajskiej 7, 11 i Dereniowej 52/54
 2. wyraziła opinię odnośnie  wniosku Spółki Tower Investments w sprawie możliwości ulokowania  dominanty wysokościowej przy ul. Mehoffera/Światowida w dzielnicy Białołęka
 3. wysłuchała informacji na temat wydanej decyzji o warunkach zabudowy na działce przy ul. Puławskiej, na której rośnie dąb – pomnik przyrody.

Etap zbierania wniosków do m.p.z.p. dla rejonu Parku Ujazdowskiego12-12-2017

Rozpoczął sie formalny etap zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Ujazdowskiego.

Wnioski do sporządzanego planu można składać do dnia 18 stycznia 2018 r. na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Plan miejscowy rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga uchwalony.01-12-2017

Wczoraj uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga.

Uchwalony m.p.z.p. Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej30-11-2017

Dziś po 7 latach pracy nad projektem planu Rada m.st. Warszawy uchwliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ulicy Poznańskiej.

M.p.z.p. rejonu ul. Nehru uchwalony20-10-2017

Wczoraj Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nehru.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.