Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Miejscowy plan rejonu projektu Ronda Wiatraczna cz. II uchwalony29-01-2016

 

Wczoraj Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. II z jedną porawką polegającą na wykreśleniu w § 19 ust. 7 pkt 5 lit. a)  słow: "lub drogi 1 KDD-PJ".

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 27 stycznia br.26-01-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 27 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

Będziemy kończyć pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa oraz omawiać projekt   uchwały   Rady   m.st.   Warszawy   w sprawie   uchwalenia miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   Zachodniego   Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej.
 

Modernizacja placu Narutowicza25-01-2016

Serdecznie zapraszamy na prezentację modernizacji placu Narutowicza. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia (wtorek) 2016 r. o godz. 18:00 w Domu Studenckim „Akademik”przy ul. Akademickiej 5.

Rada m.st. Warszawy przyznała na przebudowę placu Narutowicza 25 milionów zł.  Po latach przygotowań jest szansa, że do 2018 roku będzie to jeden z najładniejszych placów w Warszawie.

Link:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/plac-narutowicza-na-nowo-spotkanie-dla-mieszkancow

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 21 stycznia br.15-01-2016

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

W porządku obrad m.in.: kontynuacja pierwszego czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa, omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz część dz. ew. nr 5/15 z obrębu 1-10-17 o łącznej powierzchni ok. 7400m2 położonych u zbiegu ulic: rtm. W. Pileckiego i Indiri Gandhi, omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. II, omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej.

Sesja Rady m.st. Warszawy14-01-2016

Zapraszam na dzisiejsze  XXII posiedzenie Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się w Sali Warszawskiej PKiN na IV p., wejście główne od ul. Marszałkowskiej. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.

W proponowanym porządku obrad projekty uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie m.in:

- przyznania w 2016 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”; 

- przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018;

- utworzenia Żłobka nr 53 w Warszawie, ul. Akacjowa 15;

- utworzenia Żłobka nr 54 w Warszawie, ul. Kinowa 19;

- przekazania Policji w 2016 r. środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Link do proponowanego porządku obrad:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/60A987C3-D59F-44/NR/exeres/60A987C3-D59F-44C0-9B63-7B3943C96DEF.htm?

Konsultacje dotyczące parku ekologicznego w Ursusie13-01-2016

Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych związanych z planami stworzenia parku ekologicznego przy ulicy Gierdziejewskiego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I  przewiduje na terenie byłych zakładów ZPC Ursus, położonych w obrębie ulic Czerwona Droga, Wolności, Orłów Piastowskich, Gierdziejewskiego, tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji.

Link:

https://konsultacje.um.warszawa.pl./konsultacja/ramie-w-ramie-bark-w-bark-konsultujmy-ekopark-ursus

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.