Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Jaki plan miejscowy dla Osiedla Słodowiec?08-03-2018

W dniach od 19 marca do 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter (w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku), odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Żeromskiego 29, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębskiego).

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, do dnia 9 maja 2018 roku.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. obszaru Karolówki07-03-2018

Do dnia 21 marca 2018 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ewentualne uwagi można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Link do rysunku projektu planu:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00144540/vajxeywagtaupyvdeasukdhvlmsswnno/mpzpKarol%C3%B3wkarysunekplanu_zmniejszony.pdf

Wyłożenie do konsultacji społecznych projektu m.p.z.p. dla Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy06-03-2018

Zapraszam w dniu 19 marca (poniedziałek) o godz. 18:00 do Urzędu Dzielnicy Ursynówna na dyskusję publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy.

Z projektem planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można sie zapoznać do dnia 4 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://www.bip.warszawa.pl.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalny terminie do dnia do dnia 25 kwietnia 2018 roku. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Link do rysunku projektu planu:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9E96E65C-1213-4C76-A2DB-755E7C5F0FFA/1332168/SARABANDY.jpg

 

Uchwalony m.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej – część II05-03-2018

Na ostatniej sesji Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej – część II.

M.p.z.p. rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha"!02-03-2018

Wczoraj podczas sesji Rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” wraz z 28 poprawkami do projektu.

Procedura trwała od grudnia 2013 r. i została przeprowadzona w oparciu o wielokrotne konsultacje społeczne, m.in. w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projet planu wraz z rysunkiem i makietą był dostepny dla Mieszkańców Targówka w specjalnym pawilonie informacyjnym na Skwerze im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

M.p.z.p. dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-501-03-2018

Dziś uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2/2 z obrębu 1-05-53.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.