Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] 40 [41] [42] 
Przyjęte poprawki do projektu m.p.z.p. rejonu ulicy Zwoleńskiej05-12-2013

Dziś na wniosek Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy uchwaliliśmy podczas posiedzenia Rady m. st. Warszawy 8 poprawek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej, w tym ważną dla mieszkańców osiedla przy ulicy Zwoleńskiej 22, dotyczącą terenu c.1.1 MW/MN/U. Dzięki nim zostanie zachowany dotychczasowy charakter przestrzenny na tym terenie – zabudowa jednorodzinna.  Powiedzieliśmy na tym terenie wysokim blokom stanowcze nie!

LXXII Sesja Rady m.st. Warszawy05-12-2013

Dziś odbyła się LXXII Sesja Rady m.st. Warszawy z punktami projektów uchwał  dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Projekty te uzyskały pozytywne opinie mojej Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy.

Warto podkreślić dobrą współpracę na osi dzielnica – komisja – rada. W poniedziałek - 02.12.2013 r. Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej, w środę – 04.12.2013 r. Komisja Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy przychyla się do wniosków dzielnicy. Dzisiaj, w czwartek Rada m. st. Warszawy uchwala plan miejscowy (50 głosów za).

Poniżej link do zrealizowanego porządku:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E44BEB68-4EB6-4CAC-8385-C0E007A1B481.htm

LXX Sesja Rady m.st.Warszawy07-11-2013

Na dzisiejszej LXX Sesji Rady m.st.Warszawy uchwaliliśmy z 17 poprawkiami - wnioskowanymi przez Komisję Ładu Przestrzennego -  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej - część I, obejmujący swym zasięgiem części obszarów  dwóch Dzielnic: Ursusa i Włoch. Jest to pierwszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielcy Ursus m. st. Warszawy.

Park St. Dygata ochroniony17-10-2013

Oczekiwany przez mieszkańców, zwłaszcza Mokotowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadyby Północnej - część pierwsza został dziś - podczas LXVIII Sesji Rady m. st. Warszawy - przez nas przyjęty. Od dziś prawo miejscowe należycie chroni m.in. Park Stanisława Dygata jako teren zieleni urządzonej - parkowej.

M.p.z.p. rejonu Szczęliwic Południowych przyjęty jednogłośnie!29-08-2013

Dziś na Sesji Rady m.st Warszawy jednogłośnie uchwaliliśmy z 10 poprawkami m.p.z.p rejonu Szczęśliwic Południowych.

Uchwalony m.p.z.p. obszaru Nowa Praga II 11-07-2013

Podczas LXI Sesji rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy z 8 poprawkami i autopoprawkami miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.