Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Zapraszam na posiedzenie Komisji w dniu 10 września br.08-09-2015

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 10 września 2015 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Adama Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego). Będziemy omawiać min. projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza.

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010b8a4/hjvldymohkjkbstrpdzlapvgqiphtrzz/porzadek_ladu_10_09_2015_.pdf

Projekty mikroplanów rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A oraz rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 wyłożone!31-08-2015

Właśnie zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A oraz rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8Mikroplany te mają na celu utrzymanie funkcji oświatowej w tych obszarach (na terenie planów znajduje się Gimnazjum Nr 38 im Marii Skłodowskiej – Curie wraz z kompleksem boisk, parkingiem  i strefą przed wejściem do szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej oraz Zespół Szkół Nr 69 wraz z boiskiem od strony ulicy Leszczyńskiej, na który składa się Szkoła Podstawowa Nr 41 i Gimnazjum Nr 40).

Wyłożenie obu projektów mikroplanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od dnia 31 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. o godz. 17:00 (projekt m.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 oraz o godz. 18:30 (projekt m.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A) w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Ewentualne uwagi można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Przystąpienie do m.p.z.p. okolicy Szpitala Pediatrycznego WUM28-08-2015

Wczoraj na sesji Rady m.st. Warszawy podjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego24-08-2015

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, które odbędzie we wtorek, 25 sieprnia br. o godz. 16.30 w sali A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (od strony dziedzińca wewnętrznego). W porządku obrad m.in. pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolicy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010ac36/spojphmuncvvljoacjiuacfncqfmmyqb/porzadek_ladu_25_08_2015_.pdf

Felieton20-08-2015

Polecam felieton w Przeglądzie Wolskim -

https://przegladwolski.pl/rekreacja-a-zdrowy-rozsadek/

Konserwacja siłowni plenerowych10-08-2015

Jak wygląda konserwacja siłowni plenerowych? W których dzielnicach się najczęściej psują? Gdzie można wstawić urządzenia do podciągania się? – to wszystko Państwo znajdziecie w odpowiedzi na moją interpelację nt. siłowni plenerowych:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010a4f2/nwdcnorfrqmsghaafyyfitjuevgledar/05_08_2015_656_odp_Czykowski.pdf

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.