Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


O mnie

Urodziłem się w 1979 roku w Warszawie. Jestem radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Byłem prokuratorem w Warszawie.

Ukończyłem Podyplomowe Europejskie Studia w zakresie finansowania inwestycji samorządu terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na tej uczelni Studia Podyplomowe w zakresie audytu wewnetrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Studia Doktoranckie ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów. Byłem również członkiem: Komisji Senackich ds. Studenckich i Procesu Kształcenia, ds. Bibliotek i Systemów Informacyjnych oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracowałem jako doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako szef Gabinetu Ministra Sportu i Turystyki, nauczyciel akademicki oraz ratownik WOPR. Działam w Towarzystwie Przyjaciół Woli. Jestem członkiem Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Z samorządem terytorialnym związany jestem od 2002 roku. W latach 2010 - 2018 zostałem radnym m.st. Warszawy. Byłem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a następnie przewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.