Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] 30 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Kolejne procedury mikroplanów04-03-2015

Do dnia 9 marca br. można składac wnioski do projektów m.p.z.p. nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 oraz nieruchomości przy ulicy Fundamentowej 38/42. To kolejne  - po projektach m.p.z.p. dla nieruchomości przy ul. Korzona 2, nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20 oraz nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 -  w ostatnim czasie procedury mikroplanów dla obiektów edukacyjnych na obszarach objetych tzw. dekretem Bieruta.

 

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego03-03-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. (czwartek), godz. 16:30 w PKiN, p. XX, sala 2018.

W porządku obrad m.in. : przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r., pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej – część I, omówienie koncepcji m.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej.

Wyłożony projekt m.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej - część II16-02-2015

Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej – część II. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 16.15. Uwagi do planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015 roku.

O projekcie m.p.z.p. obszaru Odolan02-02-2015

Polecam felieton -

PRZYSPIESZYĆ PLAN
Należy się zastanowić, czy podział planu nie usprawniłby procesu jego uchwalenia, zwłaszcza tej części, która jest oczekiwana przez mieszkańców Odolan.

Jednym z ważnijszych wyzwań stojących przed Komisją Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy jest doprowadzenie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan, do którego sporządzenia Rada Warszawy przystąpiła w dniu 14 kwietnia 2011 r. Obszar Odolan to teren zróżnicowany ze względu na obecne zagospodarowanie. Północna część obszaru, tj. rejon ul. Jana Kazimierza, to pozostałości zabudowy produkcyjno-usługowej, a obecnie przedmiot zainteresowania inwestorów i rosnącego ruchu budowlanego. Ten zdegradowany przestrzennie teren, na którym często bez troski o estetykę i ład przestrzenny stały magazyny, hale czy składy, zmienia dynamicznie swój wizerunek oraz ma szansę zostać nowoczesną częścią Woli. Południowa część obszaru to w ogromnej przewadze tereny kolejowe, których znaczenie funkcjonalne systematycznie maleje. Pośród terenów kolejowych zlokalizowane są niewielkie zespoły mieszkaniowe oraz obszary zieleni w postaci dzikich skupisk drzew i krzewów. Uporządkowanie układu przestrzenno-krajobrazowego w miejscowym planie spowoduje szybsze utworzenie obszarów obsługi mieszkańców w zakresie kultury, szkolnictwa, sportu i rekreacji. Uruchomi pod zabudowę zdegradowane tereny pokolejowe, usprawni  funkcjonowanie układu komunikacyjnego między dzielnicami Wola i Ochota oraz ochroni tereny zieleni miejskiej. Teren projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan obejmuje powierzchnię około 340 ha ‒ jest to jeden z największych planów w naszej dzielnicy ‒ co może sprawiać trudności w jego procedowaniu."

Link:

https://przegladwolski.pl/wp-content/uploads/2015/02/PrzegladWolski1_2015.pdf

O budżecie Woli w Przeglądzie Wolskim18-12-2014

W najnowszym Przegladzie Wolskim polecam felieton.

"WALKA O BUDŻET WOLI
Nawet o połowę zwiększyć się może budżet inwestycyjny Woli. Jako radni musimy się tu wykazać ogromną determinacją i solidarnością.

W projekcie budżetu Woli na rok 2015 w wydatkach inwestycyjnych znalazły się między innymi pozycje, które mieszkańcy naszej dzielnicy wybrali w ramach budżetu partycypacyjnego.  Łącznie wydanych ma zostać na nie 2,5 mln zł. Bardzo ważna jest oczekiwana przez mieszkańców Odolan budowa przedszkola przy ul. Boguszewskiej. W przyszłym roku ma zostać wydane na ten cel 7 mln zł.  Cieszy mnie również rozpoczęcie prac projektowych budowy żłobka przy ul. Ciołka 26a. Ciekawym projektem z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego jest iluminacja miejsca poświęconego pamięci 50 tys. mieszkańców Woli wymordowanych w czasie powstania warszawskiego przy ul. Karolkowej. Łącznie na inwestycje na Woli zaplanowano na przyszły rok 12,6 mln zł. Nie jest to kwota satysfakcjonująca. Nasza dzielnica ma wiele pilnych dla mieszkańców inwestycji. Znamy wszyscy zasadę, że budżet nie jest z gumy, ale dodatkowe kilka milionów jest w nim konieczne. W kampanii obiecałem, że postaram się o zwiększenie tego budżetu. Słowa dotrzymuję. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów w Radzie Warszawy Marią Łukaszewicz. Zapewniła mnie, że po zamknięciu obecnego roku budżetowego i przeliczeniu zwłaszcza wydatków bieżących powinno się zdobyć dodatkowe środki dla naszej dzielnicy. Ze wstępnych informacji wynika, że budżet inwestycyjny Woli może się zwiększyć nawet o połowę. Będę przypominał o naszych potrzebach, mam nadzieję, że poprą mnie również inni wolscy radni. Dzięki temu można by przygotować projekty kolejnych inwestycji, na przykład żłobków, przedszkoli czy ścieżek rowerowych."

Link:

https://www.przegladwolski.pl/wp-content/uploads/2014/12/PrzegladWOLSKInr4.pdf

1. posiedznie Komisji Ładu Przestrzennego15-12-2014

Zapraszam serdecznie na pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. (środa), godz. 17:00 w PKiN, p. XX, sala 2023.

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000fe334/zaqzkmjwjtlquvclyzuargeqeophyzcv/porzadek_ladu_17_12_2014_.pdf

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.