Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Projekt m.p.z.p. Czerniakowa Południowego wyłożony02-05-2018

W dniach od dnia 9 maja 2018 r. do dnia 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Czerniakowa Południowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku w budynku Szkoły  Podstawowej nr 103 przy ul. Limanowskiego 9 o godzinie 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

Link do rysunku projektu planu:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F2A64DFE-DA4A-45D8-B50F-0151BE323190/1347506/mpzpCzerniakowPoludniowycalosc_maly.jpg

Miejscowy plan dla terenu Żoliborza Południowego uchwalony!19-04-2018

Dziś uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Plan ten m.in. ustanawia w obszarach A6.ZP, B1.ZP tereny zieleni (parki), tereny pod funkcje oświatowe (m.in. przy ul. Anny German).

Zachowuje i chroni układ urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, osiedla tzw. "Serek Żoliborski", kształtuje - zgodnie z wynikami przeprowadzonych z mieszkańcami w 2015 r. warsztatów urbanistyczno -achchitektonicznych - plac miejski "Plac Grunwaldzki", ustanawia ciągi pieszo-jezdne zapewniające dojście do placówek oświatowych (E7.KPJ).

Posiedzenie Komsji Ładu w dniu 16 kwietnia g. 18.0011-04-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 18.00, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Wyłożenie projektu m.p.z.p. w rejonie ulicy Kinowej - część I 28-03-2018

W dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 roku.

Park Olszyna uchwalony27-03-2018

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna. Plan obejmuje fragment dużego osiedla Słodowiec. Główną funkcją zagospodarowania i ochronioną w planie jest zieleń parkowa – Park Olszyna, na obszarze którego znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna” ustanowiony Rozporządzeniem nr 73 Wojewody Warszawskiego z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 194 poz. 7034).

Posiedzenie Komisji09-03-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 13 marca 2018 r. (wyjątkowo wtorek) o godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W proponowanym porządku obrad m.in.:  kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVI/1516/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa oraz omówienie wniosku mieszkańców dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki część I.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.