Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 25 [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Konsultacje społeczne w sprawie parku na Ursynowie29-09-2015

Do dnia 31 października (sobota) odbędą się konsultacje społeczne związane z planami zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Gandhi, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej.

Dzielnica razem z mieszkańcami chce na wskazanym terenie stworzyć miejsce przyjazne i odpowiadające potrzebom osób, które będą tu spędzać swój wolny czas. Podczas spacerów i warsztatów będzie można zgłaszać swoje pomysły i porozmawiać z urzędnikami o możliwości ich realizacji. Istotne będzie określenie charakteru przestrzeni (na przykład ostoja przyrody albo miejsce intensywnej aktywności fizycznej wyposażone w bogatą infrastrukturę), funkcje i przeznaczenie tego obszaru (na przykład rodzaj użytkowników, sezonowość, wyposażenie), tempo oraz kolejność realizowanych zmian. Raport z konsultacji będzie wytyczną do przygotowania koncepcji zagospodarowania parku.

Szczegółowy program na stronie: 

 https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zaplanuj-z-nami-park

Zapraszam na posiedznie Komisji w dniu 1 października br.28-09-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 1 października 2015 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Adama Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN (wejście od strony dziedzińca wewnętrznego).

W porządku obrad m.in. kontynuacja prac nad projektem uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza, omówienie projektu   uchwały   Rady   m.st.   Warszawy   w sprawie   uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa oraz koncepcji   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0010c79a/wvmcuhhjtuvmjnovvmfxnrezpshgmqkv/porzadek_ladu_01_10_2015_.pdf

Najnowszy felieton w Przeglądzie Wolskim20-09-2015

Polecam najnowszy felieton w Przeglądzie Wolskim.

https://przegladwolski.pl/razem-dla-zwierzat/

 

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku przyjęty!18-09-2015

Podczas wczorajszej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęliśmy Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.
Priorytetowym obszarem dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku jest obszar dwóch sfer funkcjonalnych: śródmiejskiej i miejskiej prawobrzeżnej Warszawy, tj. część dzielnicy Praga-Północ, część dzielnicy Praga-Południe i część dzielnicy Targówek.
Łącznie obszar priorytetowy, który zostanie objęty działaniami rewitalizacyjnymi do 2022 roku zajmuje 1423 ha, co stanowi 2,75% powierzchni Warszawy. Na obszarze priorytetowym zameldowane są 129 838 osoby, co stanowi 7,53% ludności zameldowanej w Warszawie.

Granica obszaru przebiega ulicami: ul. S. Starzyńskiego do Ronda Żaba, ul. św. Wincentego, ul. Samarytanka, ul. Gilarska, ul. Fantazyjna, ul. Radzymińska (do wysokości ul. Kraśnickiej), ul. Kraśnicka (do linii kolejowej), ul. gen. T. Rozwadowskiego, ul. Księcia Ziemowita, ul. Klementowicka, (w dół do ul. Rzecznej), ul. Rzeczna, ul. Księcia Ziemowita, ul. Dziewanny (w prostej linii do ul. Siarczanej), ul. Siarczana, następnie wzdłuż linii kolejowej do ul. Wiatraczna, al. J. Waszyngtona do rzeki Wisły aż do ul. S. Starzyńskiego.

Link do Programu:

https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/druki/2014-2018/0424/424_druk_zal.pdf

Raport z konsultacji społecznych m.p.z.p. rejonu Sadybianki15-09-2015

Z wniosków do właśnie opublikowanego Raportu z konsultacji społecznych towarzyszących procedurze wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto Ogród Sadyba cz. II a, czyli tzw. Sadybianki  wynika, że przeprowadzone w czerwcu 2015 roku badania wskazują, że cały projekt planu jest przyjmowany pozytywnie, z wyjątkiem zapisów dla tego konkretnego obszaru [KS Sadybianki – M.Czaykowski]. „(…)Oczekiwania badanych co do zagospodarowania spornego terenu są więc bardzo różne. Podsumowując wyniki, musimy dążyć jednak do syntezy i wypośrodkowania oczekiwań. Rozwiązaniem kompromisowym jest dalsze ograniczenie możliwości zabudowy w planie i przeznaczenie większej części terenu Sadybianki na funkcje o charakterze parkowym z terenowymi urządzeniami sportowymi. Wyraźnie społecznie oczekiwany jest w tym miejscu plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku i oferujący bogaty, całoroczny program (…)”.

Link do Raportu:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_sadybianka_na_www_mniejszy.pdf

Wyłożenie projektu m.p.z.p. Sadyby Pólnocnej - część druga11-09-2015

Od najbliższgo poniedziałku do dnia 14 października 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadyby Północnej - część druga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 28 września 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców o godzinie 16.30. Termin składania ewentualnych uwag upływa w dniu 4 listopada 2015 roku

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.