Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 37 [38] [39] [40] [41] [42] 
Dyskusja nad projektem m.p.z.p. Powiśla Południowego13-03-2014

Na posiedzeniu Komisji dyskutowaliśmy również nad wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powiśla Południowego, w szczególności nad zaproponowanym przez projektantów poprowadzeniem drogi łączącej ul. Czerniakowską z ul. Fabryczną (na rys. 2KDD). Dla mieszkańców propozycja ta budzi duży sprzeciw ze względu na bliskie sąsiedztwo okolicznej zabudowy mieszkalnej. Dziękuję radnym dzielnicowym: Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, Danielowi Łaga za interwencję -  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152092087981655&set=pcb.10152092089096655&type=1&theater .

Koncepcja m.p.z.p. Chrzanowa13-03-2014

Dziś na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy będziemy omawiać koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa. Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

Sprawozdanie z prac Komisji za 2013 rok06-03-2014

Zapraszam do zapoznania się z przyjętym właśnie sprawozdaniem z prac Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy za 2013 rok. Z liczby posiedzeń wynika, że ponowanie Komisja zbierała się najwięcej razy w 2013 roku w porównaniu do pozostałych Komisji Rady m.st. Warszawy. -

"Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w 2013 roku

 W 2013 roku Komisja Ładu Przestrzennego odbyła 28 posiedzeń, podjęła 78 uchwał wyrażających opinie do omawianych materiałów.

 W trakcie obrad Komisja opiniowała:

1. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.

2. projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Stara Miłosna – część północna – nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła – część IIIA
 • w rejonie ulicy Siedliskowej część I
 • obszaru Sadyby Północnej
 • rejonu św. Katarzyny – część I
 • obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów
 • rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej
 • rejonu Placu Unii Lubelskiej - część północna
 • terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej - część I
 • Winnicy w rejonie ul Światowida – część II
 • obszaru Nowa Praga II
 • po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego
 • rejonu Szczęśliwic Południowych
 • Sadyby Północnej – część I
 • rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej – część I
 • trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej
 • rejonu ulicy Zwoleńskiej

oraz

 • zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (dot. rejonu Huty)

3. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia (zmiany) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Osi Saskiej
 • obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdzierskiej do północnej granicy miasta
 • osiedla Białołęka Wieś, dla trenów 1 i 2KDG, 1 i 4ZI/ZP i 1WS
 • obszaru Wesoła-Groszówka Północ
 • rejonu ul. Niecałej 14
 • w rejonie PKiN dla zabudowy w terenie 7.UK
 • obszaru Chrzanów 2
 • rejonu Czyste – rejon ul. Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU
 • rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7
 • rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1
 • rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8
 • rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18A
 • rejonu ulicy Podleśnej w Dzielnicy Wesoła
 • rejonu parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

4. projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • osiedli Bemowo III i Bemowo V
 • rejonu Placu Unii Lubelskiej
 • rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej, Ruczaj
 • rejonu św. Katarzyny
 • osiedla Kąty Grodziskie
 • w rejonie ulicy Orłów Piastowskich
 • rejonu ulicy Żelaznej
 • okolic tzw. Ściany Wschodniej
 • Chrzanowa
 • Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej
 • rejonu Czyste
 • rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej
 • Sadyby Północnej
 • rejonu ulicy Żelaznej
 • obszaru Mańki – część zachodnia
 • rejonu ulicy Kobiałka
 • osiedla Piekiełko
 • Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Marymonckiej do ulicy Modlińskiej
 • Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej
 • obszaru po północnej i południowej stronie ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego
 • rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej

 5. wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • obszaru Jelonki Południowe

6. inne:

 •  w sprawie budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042,
 • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

7. Komisja podjęła stanowiska:

 • dotyczące wniosków o zmianę Studium przekazanych do grupy P2
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan
 • w sprawie budowy przez WTW nowego obiektu przystani przy ul. Wioślarskiej 6
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek, które nie zostały ujęte przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Międzylesia
 • w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Powiśla
 • w sprawie przebiegu projektowanej ul. Nowo-Kijowskiej tzw. Trasy Świętokrzyskiej
 • w sprawie budowy ulicy Współczesnej w Dzielnicy Białołęka

 Ponadto Komisja:

8. wyraziła opinię do 10 wniosków zgłoszonych przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania terenu
9. rozpatrzyła stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w sprawie budowy przez WTW nowego obiektu przystani przy ul. Wioślarskiej 6
10. zapoznała się z informacjami na temat:

 • działki przy ul. Okopowej 65 zajmowanej przez budynek „Czarny Kot”
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza
 • decyzji o warunkach zabudowy dla rozbudowy przedszkola przy ul. Chłapowskiego
 • opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Powiśla
 • przebiegu projektowanej ul. Nowo-Kijowskiej tzw. Trasy Świętokrzyskiej

Na bieżąco Komisja rozpatrywała sprawy przedstawiane przez uczestniczących
w posiedzeniach Komisji mieszkańców oraz sprawy zgłaszane przez członków Komisji, zapoznawano się z korespondencją kierowaną do Komisji.

Do wiadomości Komisji wpływały też uchwały i stanowiska rad dzielnic m.st. Warszawy.

Przewodniczący

Komisji Ładu Przestrzennego

dr Michał Czaykowski"

 

Będzie pomnik płk. Witolda Pileckiego05-03-2014

Jutro na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy opiniujemy, a następnie podczas Sesji Rady m.st Warszawy uchwalamy zgodę na wzniesienie pomnika płk. Witolda Pileckiego w północnej części pasa międzyjezdniowego al. Wojska Polskiego na przedłużeniu osi ul. Bitwy pod Rokitną w Dzielnicy Żoliborz. Pomnik usytuowany byłby zatem w pobliżu domu przy al. Wojska Polskiego 40, gdzie Witold Pilecki został aresztowany w 1940 r. przez hitlerowców.

Wyłożony projekt m.p.z.p.rejonu Jazdowa – cześć zachodnia03-03-2014

Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu projekt m.p.z.p.rejonu Jazdowa – cześć zachodnia. Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 17 marca 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, pl. Konstytucji 4, I piętro. Warto podkreślić, że wyłożony projekt planu chroni tereny zieleni u zbiegu ulic Chopina, Mokotowskiej i Pięknej, czyli działki pod Skwerem Batalionu AK „Ruczaj”!

Wyłożenie projektu m.p.z.p. obszaru Plac Wojska Polskiego (Wesoła)17-02-2014

Dziś został wyłożeny do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 7 marca 2014 r. w PKiN, w sali nr 2018 o godz. 16.00. Uwagi należy składać do dnia 19 kwietnia 2014 roku.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.