Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Dwa mikroplany uchwalone20-03-2017

W dniu 16 marca br. uchwaliliśmy dwa mikroplany - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12 B oraz nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A. Plany ustalają funcję oświatowe na obszarze planów i zabezpieczają dalsze fukcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 34 im. St. Dubois, Przedszkola nr 41 oraz Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Projekt m.p.z.p. terenu Żoliborza Południowego wyłożony!15-03-2017

Od dnia 13 marca do dnia 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej od godz. 17.00.

Do dnia 10 maja br. można wnieść ewentualne uwagi co do przyjętch ustaleń w projekcie planu miejscowego.

Uchwaliliśmy dziś kolejny mikroplan dot. nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 chroniący Przedszkole nr 11409-02-2017

Dziś uchwaliliśmy kolejny mikroplan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 - chroniący funkcję oświatową na tym terenie (Przedszkole 114).

Wyłożony projekt m.p.z.p. rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego26-01-2017

Do 8 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00) został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku.

W dniu 12 stycznia pierwsze posiedzenie Komisji w 2017 r.09-01-2017

Serdecznie zapraszam na pierwsze posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W proponowanym porządku obrad m.in.:

- kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września– część I,

- pierwsze czytanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2,

- pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20,

- pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. św. Wincentego,

- oraz przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego w 2016 r.06-01-2017

W 2016 roku Komisja Ładu Przestrzennego  odbyła 30 posiedzeń - najwięcej w porównaniu z pozostałymi Komisjami Rady m.st. Warszawy

Link: https://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/rada/statystyka/posiedzeniakomisji/Strony/StatystykaposiedzeńKomisji1.aspx

Komisja podjęła 45 opinii w formie uchwał do omawianych materiałów (pierwsze czytania projektów uchwał).

W trakcie obrad Komisja zapoznała się i opiniowała m.in.:

• projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Służewa
- rejonu Ronda Wiatraczna cz. II
- Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej
- rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1
- obszaru Sielc – część II a
- Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej
-  obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej
-  rejonu ul. Żelaznej – część północna B
-  obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku
-  rejonu ulicy Żelaznej – część południowa
-  rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8
-  obszaru „Chrzanów 2” (zmiana)
-  w rejonie ulicy Jerzego Zaruby
-  rejonu ulicy Żelaznej - część północna C .
-  rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU (zmiana)
-  w rejonie al. Bohaterów Września – część I

• projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-  rejonu Planu Europejskiego
-  rejonu Pelcowizny i Śliwic
-  dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką
-  w rejonie al. Rzeczypospolitej
-  w rejonie Sejmu Czteroletniego
-  w rejonie ulicy Żołny
-  rejonu Fortu Wawrzyszew
-  obszaru Kolonia Borków
-  nieruchomości przy ul. Postępu 3/5
-  Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej

• projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-  obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta
-  Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – część zachodnia A
-  obszaru Sielc
-  obszaru Sadul
-  w rejonie al. Bohaterów Września
-  w rejonie ulicy Muchomora
-  rejonu Kamionka
-  rejonu Starego Miasta
-  rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej
-  w rejonie Parku Traugutta
-  rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
-  rejonu ul. Św. Wincentego
-  obszaru Anecina Południowego
-  Kępy Tarchomińskiej

• wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- rejonu ulicy Ekspresowej
- obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską
- rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy
- rejonu Parku Olszyna
- osiedla Słodowiec
- obszaru Opacz
- obszaru Załuski.

 

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.