Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 19 maja br.18-05-2016

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 19 maja 2016 r. (czwartek), godz. 16.15, sala A. Mickiewicza, wejście F, Ip. PKiN.
W porządku obrad kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej.

Otwarta dyskusja na temat pl. Defilad10-05-2016

Jaką rolę ma pełnić w Warszawie pl. Defilad? Jak skutecznie ukształtować i „odczarować” to miejsce, powiązać z otoczeniem i uczynić bardziej przyjaznym dla mieszkańców?

Otwarta dyskusja dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w środę, 11 maja o godz. 17:00 w Sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki. Zamknięta sesja ekspercka odbędzie się w dniu 12 maja br. 

"Podczas naszego dwudniowego spotkania, wspólnie z mieszkańcami i ekspertami, chcemy wypracować zalecenia dla architektów projektujących plac oraz podziemny parking. Wskazać optymalne rozwiązania dotyczące jego zagospodarowania i powiązania z bezpośrednim otoczeniem, w tym z planowanymi budynkami teatru TR Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej" – mówi Marek Mikos, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Przebieg wydarzenia będzie można także śledzić on-line.

Link:  https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/jaki-plac-defilad-trzy-wizje-jedna-dyskusja

 

Plac Pięciu Rogów w konsultacjach społecznych09-05-2016

Właśnie się rozpoczęły konsultacje społeczne w sprawie nowego zagospodarowania Placu Pięciu Rogów – skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej. Konsultacje potrwają do dnia 30 maja 2016 roku.

Opinie zebrane podczas konsultacji zostaną włączone do wytycznych dla projektantów, startujących w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na zagospodarowanie placu Pięciu Rogów.

Zapraszam do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych:

- spacerach architektonicznych, których celem jest przybliżenie placu Pięciu Rogów i jego okolicy w dniach 14 maja godzina 12.00 (sobota) oraz 19 maja godzina 17.00 (czwartek). Spotykamy się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich (parter, ul. Bracka 25). Każdy spacer będzie trwał około półtorej godziny.

- otwartym spotkaniu informacyjnym dotyczącym przyszłości placu Pięciu Rogów (Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25) w dniu 19 maja godzina 18.30

Link: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/jaki-plac-pi-ciu-rog-w

W I kwartale 2016 r. oddano 4876 mieszkań w m.st. Warszawie05-05-2016

Od stycznia do marca 2016 r. w m.st. Warszawawie oddano do użtkowania 4876 mieszkań, co stanowi wzrost o 88,4 % w porównaniu z I kwartałem 2015 r. (2588).  Niemal 94 proc. ogółu nowych mieszkań zostało wybudowanych na sprzedaż lub wynajem. Jednakże przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w I kwartale 2016 r. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się w Warszawie  o 10,0 m²  - informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

Więcej na: https://warszawa.stat.gov.pl/

Przyjęty m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej28-04-2016

Na ostatniej sesji uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej z autoprawkami oraz z 6 poprawkami do projektu

Przyjęliśmy również Stanowisko nr 6 Komisji Ładu Przestrzennego z dnia 14 kwietnia 2016 roku, w którym apelujemy do Pani Prezydent m.st. Warszawy o przystąpienie do zmiany przedmiotowego planu w celu zniesienia obowiązku scalenia i podziału nieruchomości w obszarze tego planu.

Uchwalony kolejny mikroplan obszaru Sielc - część II a22-04-2016

Wczoraj Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc – część II a, chroniący ten grunt jako teren zabudowy usług oświaty lub innych usług publicznych.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.