Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
DYŻUR RADNEGO15-07-2015

Zapraszam do kontaktu ze mną za pośrednictwem:

https://czaykowski.pl/?a=kontakt

Ochrona funcji publicznych przy ul. Podchorążych na Sielcach podtrzymana!09-07-2015

Właśnie został opublikowany wykaz uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc część IIa. Rozstrzygnięcia uwag potwierdzają ochronę układu urbanistycznego, ochronę terenów zieleni, przestrzeni publicznej oraz ochronę funkcji publicznych!

DYŻUR RADNEGO01-07-2015

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszam na mój dyżur radnego, podczas którego można podzielić się ze mną wszystkimi problemami, w których jako radny mogę pomóc. Dyżur odbędzię w dniu 7 lipca br. w godz. 15.30 - 16.30 w Biurze Rady m.st. Warszawy, PKiN p.XX, s. 2020 (pokój radnych). Jestem również do dyzpozycji przez: https://czaykowski.pl/?a=kontakt.

Z pozdrowieniami

Michał Czaykowski

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego15-06-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 18 czerwca 2015 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Miłosza, VIp. PKiN.

Felieton13-06-2015

Polecam felieton w Przeglądzie Wolskim -

https://przegladwolski.pl/wp-content/uploads/2015/06/PrzegladWolski5_2015.pdf.

M.p.z.p. Miasto-Ogród-Sadyba – część II a i – część II b28-05-2015

W dniach od 8 czerwca 2015 r. do 8 lipca 2015 r.  zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część II a (teren TKKF Sadybianki) oraz obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część II b

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie o godzinie 17.00 dla części II a oraz w dniu 19 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 16.30 dla – część II b

Ewentualne uwagi do obu projektów wyłożonych planów będzie można składać do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2015 rok.

 

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.