Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Projekt m.p.z.p. rejonu Kamionka podzielony na trzy części 07-07-2016

 

Dzisiaj Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXI/782/2016 zmieniła uchwałę nr XXX/952/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kamionka.

W wyniku zmiany uchwały o przystąpieniu doszło do podzielenia projektu miejscowego planu rejonu Kamionka na trzy części: I, II i III.


 

Wyłożenie projektu m.p.z.p. rejonu ulicy Tynkarskiej - część II (Włochy)27-06-2016

Od dziś do dnia 3 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Tynkarskiej – część II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 12 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 18.30.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalny terminie do dnia 7 września 2016 roku. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. rejonu ulicy Wiejskiej20-06-2016

Od dnia  27 czerwca 2016 r. do dnia  3 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wiejskiej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, pl. Konstytucji 4, I piętro.

Ewentualne uwagi można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2016 roku.

 

Pan Profesor Adam Strzembosz Honorowym Obywatelem Miasta Stołecznego Warszawy16-06-2016

 

Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy Panu Profesorowi Adamowi Strzemboszowi.

Teren Reduty Ordona wydzielony z m.p.z.p. w rejonie al. Bohaterów Września16-06-2016

 

Na dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy zmieniliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września.

Jest to projekt uchwały podziałowej tego planu ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i wprowadzenie wytycznych konserwatorskich dla terenu Reduty Ordona (cz.II), wpisanego w listopadzie 2015 roku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego - Dzieło Fortyfikacyjne nr 54.

Sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok przyjęte16-06-2016

 

Na dzisiejszej sesji przyjęliśmy sprawozdanie finansowe m.st. Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.