Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Wyłożenie projektu m.p.z.p. okolic tzw. Ściany Wschodniej09-11-2015

W dniach od 16 listopada 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, zostanie wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro IV, sala  im. Rudniewa.
Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2016 roku.
 

15 poprawek przyjętych do projektu m.p.z.p. rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza 06-11-2015

Podczas wczorajszej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęliśmy 15 poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część pierwsza oraz przekazaliśmy do dalszych procedur projekt planu z uwagi na konieczność zmiany opisu granic i wyłożenia do publicznego wglądu.

Pierwsza z przyjętych poprawek dotyczy wyłączenia z projektu prawie całego obszaru obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj w gminie Warszawa-Wilanów dla działek nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/8, 5/9, 10, 18, 19, 20, 21, 22 w obrębie 1-06-62 oraz nr 55 w obrębie 1-06-58 – uchwała Rady Gminy Warszawa Wilanów nr 884 z dn. 12.09.2002r., https://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Wilanow/15.13.pdf - za wyjątkiem ulicy Rosy i ulicy Ruczaj.

Kolejne przyjęte poprawki dotyczyły m.in.: zmiany symbolu drogi 3.KD-D na wewnętrzną KDW, przesunięcia na południe drogi 6.KD-D na odcinku od /ul. Ruczaj/ 1.KD-L do drogi 7.KD-D, w taki sposób, aby oś projektowanej drogi pokrywała się z osią drogi istniejącej, przesunięcia drogi /ul. Ruczaj/ 1.KD-L w kierunku wschodnim, na odcinku przebiegającym wzdłuż jednostek 13. MN i 14.MN w taki sposób, aby oś projektowanej drogi pokrywała się z osią drogi istniejącej, skorygowania połączeń dróg 6.KD-D i 7.KD-D oraz 6.KD-D i 1.KD-L.
 

Nabór na warsztaty dot. przemian na ul. Towarowej06-11-2015

Do 9 listopada br. (poniedziałek) do godz.12.00  trwa nabór na warsztaty dotyczące opracowania programu przemian na ul. Towarowej.

"(...) Projekt „Nowa Towarowa”  to wspólne działanie Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy, SARP Oddziału Warszawskiego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznej „Stocznia” oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska. Nowa Towarowa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Przez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzennej i społecznej tej części Warszawy. Ważnym elementem projektu Nowa Towarowa jest również wystawa Trwa Budowa — interaktywna ekspozycja w Muzeum Woli, uruchamiająca myślenie o zasadach koncepcyjnych towarzyszących odbudowie Warszawy.

Ulica Towarowa pełni ważną funkcję na mapie dzielnicy. To tu, przy rondzie Daszyńskiego, m.st. Warszawa umieściło nową stację drugiej linii metra. Tutaj także powstają nowe biurowe kompleksy architektoniczne — Warsaw Spire, Generation Park, Spectrum Tower. W pobliżu Towarowej znajdują się instytucje kultury, w tym Muzeum Powstania Warszawskiego. Bliskie sąsiedztwo stanowią także hotel Hilton, Królewskie Browary Warszawskie oraz Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy.

Zmiany zachodzące w tej części Woli wymuszają redefinicję dotychczasowej roli ulicy Towarowej jako ważnej arterii komunikacyjnej. Nie może to przebiegać bez zmiany postrzegania jej potencjału i możliwości zagospodarowania otaczającej ją przestrzeni. W ślad za przepracowaniem historycznych, społecznych i miastotwórczych wartości Towarowej pojawi się nowa refleksja o jej funkcji, a następnie formach architektonicznych i urbanistycznych dla Towarowej i okalającego ją rejonu.(...)"

Regulamin, harmonogram warsztatów oraz biogramy ekspertów są dostępne na stronie:

www.nowatowarowa.pl

Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa)02-11-2015

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała analizy wniosków z konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odcinek ulic: Skierniewicka–Redutowa). Większość mieszkańców opowiedziała się za wariantem I (tzw. inwestorskim). Spółka złoży teraz Raport z oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa trasy wzdłuż ul. Kasprzaka rozpocznie się w 2018 roku.

(...) Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu komunikacją tramwajową Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas, w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe: w ul. Powstańców Śląskich - odcinek ulic: Górczewska–Radiowa (2014 r.) i odcinek: pętla „Nowe Bemowo” – ul. Broniewskiego (2006 r.).

Wariant W1 (wariant inwestorski) stanowi połączenie rozwiązań zapewniających wysoką prędkość komunikacyjną tramwaju i maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań układu drogowo-ulicznego. Wariant ten został także uznany za najlepszy przez Spółkę Tramwaje Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego i Komisje Dialogu Społecznego ds. transportu.
Prędkość komunikacyjna tramwajów w okresie szczytu komunikacyjnego będzie wynosić 24,0 km/h. Wstępny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 102 714 303 zł brutto".

Link do raportu:
https://www.tw.waw.pl/node/5196

Wyłożenie projektu zmiany Studium - II etap (uchwała o przystąpieniu z 2013 roku)02-11-2015

Od dnia 9 listopada do dnia 11 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap II.
Projekt zmiany Studium – etap II obejmuje:
1. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną – dla obszarów wskazanych poniżej, określonych opisowo i graficznie w  uchwale z dnia 21 lutego 2013 r.
Obszary:
w Dzielnicy Mokotów
• nr 49)  – teren po północnej stronie ul. Bartyckiej w rejonie ul. Pod Kopcem, do okolic ulic: Dyżewskiego, Żenczykowskiego i Ponikowskiego;
w Dzielnicy Śródmieście
• nr 66)  – teren w rejonie ulic: Wenedów i Zakroczymskiej, po południowej stronie skrzyżowania, do Fortu Legionów i Skarpy Warszawskiej;
w Dzielnicy Ursynów
• nr 89)  – teren przy skrzyżowaniu al. Wilanowskiej i ul. Dolina Służewiecka, po południowo- wschodniej stronie skrzyżowania, o zasięgu ok. 100 m;
• nr 90)  – teren w rejonie ulic: Ciszewskiego i Kiedacza, w sąsiedztwie SGGW-WIP i Skarpy Ursynowskiej;
w Dzielnicy Wawer
• nr 93)  – teren rejonie ul. Żegańskiej pomiędzy ulicami: Szpotańskiego i Pożaryskiego, obejmujący  Zwar i okolice ul. Oficerskiej w kierunku do ul. Rzeźbiarskiej;
• nr 96)  – teren w rejonie ul. Bysławskiej pomiędzy ulicami: Poezji i Popradzką. 
w Dzielnicy Włochy
• nr  104) – teren w rejonie ulic: Instalatorów, Równoległej, Bakalarskiej i Fajansowej;
• nr  105) – teren w rejonie ul. Łopuszańskiej pomiędzy ulicami: Bakalarską i Rezerwową, do okolic ul. Narożnej;
w Dzielnicy Wola
• nr 110)  – teren przy ul. Sowińskiego pomiędzy ulicami: Wolską i Jana Kazimierza, pas o szerokości ok. 90 m po zachodniej stronie ulicy;
• nr 113)  – teren w rejonie ul. Potrzebnej, po północnej stronie układu torowego linii kolejowej relacji Warszawa – Poznań/Katowice (tereny kolejowe); 
2. Fragment trasy drogowej, wskazany poniżej, określony opisowo i graficznie w uchwale z dnia 21 lutego 2013 r. w załączniku nr 24, a także weryfikacja wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium, odnoszących się do stref parkowania pojazdów na terenie miasta, określonych na rys. nr 19 Studium;
Fragment trasy drogowej:
w dzielnicy Wilanów
• nr 127) - ustalenie docelowego przebiegu i klasy ul. Czerniakowskiej-Bis na odcinku od Trasy Mostu Południowego do granic miasta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium – etap II  odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. - pl. Defilad 1, PKiN piętro IV - Sala Rudniewa  o godz. 16.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2016 roku.


Poniżej link do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium:https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/63C58FA0-2E8E-4AB2-B361-EC86E844B40C,frameless.htm

Projekt "Zielona ściana"27-10-2015

W dniu 28 października br. (środa) o godzinie 18.00 w auli VII LO im. Juliusza Słowackiego przy ul. Wawelskiej 46 odbędzie się spotkanie informacyjne poprzedzające konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Zielona ściana” wzdłuż ulicy Wawelskiej.

"Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia natężenia hałasu w rejonie Kolonii Staszica i Kolonii Lubeckiego – reprezentacyjnego fragmentu Starej Ochoty.
Stworzenie realnych założeń projektowych „Zielonej ściany” to zadanie wymagające kompleksowej i rzetelnej akcji informacyjnej, która pomoże uczestnikom konsultacji poznać opinie ekspertów różnych specjalności obrazujące skalę uwarunkowań związanych z realizacją projektu.
Podczas spotkania informacyjnego eksperci przedstawią m.in. wizję przyszłości ulicy Wawelskiej i jej roli w związku z planowanymi przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji zmianami w systemie komunikacyjnym Warszawy, analizę natężenia hałasu i zanieczyszczeń w rejonie objętym projektem oraz  informacje o planowanych inwestycjach, które będą miały wpływ na harmonogram prac związanych z realizacją „Zielonej ściany”."

Link:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/wawelska-dzis-i-jutro-zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.