Witryna wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgodę na użycie plików cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.
zamknij X
Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 13 kwietnia br.11-04-2017

Serdecznie zapraszam na poiedzenie Komisji Ładu Przestrzenego Rady m.st. Warszawy w dniu 13 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część A.

M.p.z.p. rejonu Ronda Wiatraczna część II uchwalony!07-04-2017

Wczoraj uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II, obejmujący tereny zabytkowego zespołu dawnego Instytutu Weterynarii przy ulicy Grochowskiej 272, przeznaczonego do adaptacji na potrzeby orkiestry Sinfonia Varsovia (m.in. budowa sali koncertowej) oraz tereny zabytkowej zabudowy zespołu osiedla mieszkaniowego TOR.

Dwa mikroplany uchwalone20-03-2017

W dniu 16 marca br. uchwaliliśmy dwa mikroplany - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 12 B oraz nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 18 A. Plany ustalają funcję oświatowe na obszarze planów i zabezpieczają dalsze fukcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 34 im. St. Dubois, Przedszkola nr 41 oraz Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej - Curie.

Projekt m.p.z.p. terenu Żoliborza Południowego wyłożony!15-03-2017

Od dnia 13 marca do dnia 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej od godz. 17.00.

Do dnia 10 maja br. można wnieść ewentualne uwagi co do przyjętch ustaleń w projekcie planu miejscowego.

Uchwaliliśmy dziś kolejny mikroplan dot. nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 chroniący Przedszkole nr 11409-02-2017

Dziś uchwaliliśmy kolejny mikroplan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 - chroniący funkcję oświatową na tym terenie (Przedszkole 114).

Wyłożony projekt m.p.z.p. rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego26-01-2017

Do 8 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00) został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.