Witryna wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgodę na użycie plików cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.
zamknij X
Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 
Wnioski do m.p.z.p. obszaru Paluch07-11-2016

Do dnia 30 listopada 2016 roku można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Paluch.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do m.p.z.p.  obszaru Paluch).

Link do obwieszczenia:

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1EE4B7E3-393D-4633-A4F2-0161ADBDCAC4/1218095/mpzp_Paluch_ogloszenie.pdf

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 10 listopada br.06-11-2016

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 10 listopada br. (czwartek) godz. 16.30, PKiN, s. Mickiewicza, wejście F Ip.

W projekcie porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej część północna C oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz.

Wyłożony projekt m.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W05-11-2016

Od 7 listopada do 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalny terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej – część południowa uchwalony26-10-2016

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 20 paźdzernika br. został uchwlony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej – część południowa.

Posiedzenie Komisji Ładu w dniu 27 października br.25-10-2016

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) godz. 16.30, PKiN, s. Mickiewicza, wejście F Ip.

W projekcie porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby oraz omówienie koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec.

Mikroplan chroniący funkcje oświatowe przy ulicy Drewnianej 8 uchwalony20-10-2016

Właśnie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8, przy której znajduję sie Zespół Szkół nr 69 - Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnym im. Stanisława Staszica oraz Gimnazjum Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" .

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.