Witryna wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgodę na użycie plików cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.
zamknij X
Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 
Miejscowy plan dla terenu Żoliborza Południowego uchwalony!19-04-2018

Dziś uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Plan ten m.in. ustanawia w obszarach A6.ZP, B1.ZP tereny zieleni (parki), tereny pod funkcje oświatowe (m.in. przy ul. Anny German).

Zachowuje i chroni układ urbanistyczny zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, osiedla tzw. "Serek Żoliborski", kształtuje - zgodnie z wynikami przeprowadzonych z mieszkańcami w 2015 r. warsztatów urbanistyczno -achchitektonicznych - plac miejski "Plac Grunwaldzki", ustanawia ciągi pieszo-jezdne zapewniające dojście do placówek oświatowych (E7.KPJ).

Posiedzenie Komsji Ładu w dniu 16 kwietnia g. 18.0011-04-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 18.00, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W porządku obrad kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.

Wyłożenie projektu m.p.z.p. w rejonie ulicy Kinowej - część I 28-03-2018

W dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej – część I.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2018 roku.

Park Olszyna uchwalony27-03-2018

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna. Plan obejmuje fragment dużego osiedla Słodowiec. Główną funkcją zagospodarowania i ochronioną w planie jest zieleń parkowa – Park Olszyna, na obszarze którego znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Olszyna” ustanowiony Rozporządzeniem nr 73 Wojewody Warszawskiego z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 194 poz. 7034).

Posiedzenie Komisji09-03-2018

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 13 marca 2018 r. (wyjątkowo wtorek) o godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W proponowanym porządku obrad m.in.:  kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVI/1516/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa oraz omówienie wniosku mieszkańców dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Cybernetyki część I.

Jaki plan miejscowy dla Osiedla Słodowiec?08-03-2018

W dniach od 19 marca do 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter (w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku), odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Żeromskiego 29, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębskiego).

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, do dnia 9 maja 2018 roku.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.