Witryna wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgodę na użycie plików cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.
zamknij X
Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Najbardziej aktywni radni m.st. Warszawy06-10-2018

Zostałem jednym z najbardziej aktywnych radnych m.st. Warszawy w kadencji 2014 -2018 wg. Radia Warszawa 106,2 FM.

Link:  https://www.radiowarszawa.com.pl/znamy-najbardziej-i-najmniej-aktywnych-radnych-warszawy/?fbclid=IwAR2hYr3aukCxTDSd69a2tSct8WreVuxYqieMrUGnsllfkQq7X_Kr89Wq-Rg
 

Sprawozdanie z pracy radnego Rady m.st. Warszawy 2014 - 201817-09-2018

Szanowni Państwo,

Dziękuję za cztery ostatnie lata, w których mogłem aktywnie działać na rzecz mieszkańców Woli. W swoich staraniach nieustannie dbałem o rozwój dzielnicy, nowe inwestycje, lepszą infrastrukturę oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców. Szukając równowagi między dynamiką zmian, a jakością przestrzeni publicznej wniosłem wiele inicjatyw na rzecz starszych i młodszych Wolanek i Wolan.

Czuję się w obowiązku złożyć przed Państwem – jako przed moimi Wyborcami – sprawozdanie z mojej działalności. Jako radny wybrany właśnie na Woli wiele moich aktywności kierowałem właśnie ku sprawom dotyczącym naszej dzielnicy i jej Mieszkańców. Co zrobiłem przez te blisko cztery lata?

Oprócz podstawowych obowiązków radnego, takich jak uczestnictwo w sesjach rady miasta, głosowanie za dobrymi dla Warszawy rozwiązaniami, prowadzenie dyżurów i uczestnictwo w komisjach, wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami Woli, wspólnotami i organizacjami pozarządowymi, które przekazały mi wiele uwag dotyczących działania miasta i urzędów. Wiele z tych uwag zakończyło się interpelacjami do prezydent miasta, w których wskazywałem na istotne problemy i niejednokrotnie proponowałem sposoby ich rozwiązania. Łącznie w tej kadencji złożyłem ponad 175 interpelacji i zapytań, co stawia mnie w czołówce pod względem aktywności radnych.

Pozwólcie Państwo, że wymienię tylko część z moich interpelacji:

Komunikacja i drogi – zwróciłem się m.in. o zwiększenie funkcjonalności Warszawskiej Karty Miejskiej, interpelowałem też w sprawach: skarg na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności, likwidacji kursów linii 107, przejścia dla pieszych na rogu ul. Smoczej i Nowolipie, blokowania węższych ulic przez samochody dostawcze czy realizacji ulicy stanowiącej połączenie ul. Bellottiego i Esperanto.

Zapytałem prezydent Warszawy również w sprawach terminu oddania do użytku ścieżki rowerowej przy al. Jana Pawła II, montażu „lustra” drogowego przy skrzyżowaniu ul. Astronomów z Erazma Ciołka w Dzielnicy Wola, konsultacji społecznych w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych czy synchronizacji świateł przejścia dla pieszych przy ul. Nowolipki przez ul. Okopową na wysokości przystanku tramwajowego „Dzielna”.

Przestrzeń miejska – zwracałem się do prezydent Warszawy z prośbą o interwencję w sprawie, wyremontowania zniszczonej i niekompletnej kostki brukowej na podwórku przy ul. Dzielnej 15 i 15A, a także w sprawach zaniedbanych obiektów sportowych, rewitalizacji ul. Chłodnej, „Wolskiego Koloseum” czy Domu Kereta.

Kultura i życie społeczne – interweniowałem m.in. w sprawach dotyczących projektów budżetu partycypacyjnego (m.in. muranowskiego projektu „Ławko, wróć!”, zmiany regulaminu procedowania projektów do budżetu partycypacyjnego, zajęć organizowanych przez ośrodki kultury, organizowania spotkań typowo naukowych we współpracy z warszawskimi uczelniami czy dodania sprzętu na siłowniach plenerowych.

Zwierzęta – z mojej inicjatywy organizowany jest od niedawna Warszawski Dzień Zwierząt. Interpelowałem również m.in. w sprawie nowych programów przeznaczonych dla zwierząt wolno żyjących w mieście w okresie zimowym, spotkań ze społecznymi opiekunami kotów czy rozszerzenia programu sterylizacji i kastracji o niestandardowe zabiegi.

Przewodnicząc ponad 100 posiedzeniom Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w tej kadencji doprowadziłem również do sporządzenia oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w naszej Dzielnicy. Podjęto zostało ponad 175 uchwał tej Komisji.

Doprowadziłem również do wybudowania nowego przedszkola na Odolanach oraz licznych modernizacji budynków i boisk placówek oświatowych na terenie naszej dzielnicy.

To tylko fragment moich aktywności jako Państwa przedstawiciela w Radzie Warszawy.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Jestem wdzięczny za liczne pomysły i wsparcie w realizacji trudnych projektów, które dziś nam dobrze służą. Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe.

Z wyrazami szacunku i podziękowania

Michał Czaykowski

Lokalne Standardy Urbanistyczne dla Warszawy przyjęte!30-08-2018

W celu utrzymania polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz ustaleń zawartych w wypracowanych do tej pory dokumentach miejskich, stanowiących o pożądanych standardach obsługi mieszkańców pomimo wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przyjęliśmy dziś uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Link do przyjętej uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/2787F182-88B3-4F65-9E9D-8122AD3113FD/1373380/2292_druk.pdf

Załącznik do uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0014f4cb/ferfprpglkrkhjqhywqceanwnyxiazlz/2292_druk_za%C5%82.pdf

Projekt miejscowego planu osiedla Stokłosy - część A wyłożony.28-06-2018

Do dnia 30 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne ponownie wyłożonego projektu planu miejscowego dla północnej części osiedla Stokłosy - część A.
Zachęcam do zapoznania się z projektem.

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/D47842E2-C391-4C6D-B9A2-89F6D7183D94/1359400/Rys_proj_mpzp_os_Stoklosy_cz_A_06_2018.pdf

Ponowne wyłożonie projektu m.p.z.p. dla nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/1627-06-2018

Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16.

Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 30 lipca 2018.

Plac Wielkiej Przygody ochroniony - m.p.z.p. północnej części osiedla Stokłosy – część B uchwalony!14-06-2018

Dziś został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B, chroniący zieleń na Placu Wielkiej Przygody.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.