Witryna wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktowane jest jako zgodę na użycie plików cookies. Zapoznaj się z Polityką Cookies.
zamknij X
Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] 
Uchwaliliśmy dziś kolejny mikroplan dot. nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 chroniący Przedszkole nr 11409-02-2017

Dziś uchwaliliśmy kolejny mikroplan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 - chroniący funkcję oświatową na tym terenie (Przedszkole 114).

Wyłożony projekt m.p.z.p. rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego26-01-2017

Do 8 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00) został wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Muzeum Powstania Warszawskiego.

Ewentualne uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku.

W dniu 12 stycznia pierwsze posiedzenie Komisji w 2017 r.09-01-2017

Serdecznie zapraszam na pierwsze posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala Rudniewa IVp. PKiN.

W proponowanym porządku obrad m.in.:

- kontynuacja pierwszego czytania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września– część I,

- pierwsze czytanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2,

- pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20,

- pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. św. Wincentego,

- oraz przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2016 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Ładu Przestrzennego w 2016 r.06-01-2017

W 2016 roku Komisja Ładu Przestrzennego  odbyła 30 posiedzeń - najwięcej w porównaniu z pozostałymi Komisjami Rady m.st. Warszawy

Link: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/rada/statystyka/posiedzeniakomisji/Strony/StatystykaposiedzeńKomisji1.aspx

Komisja podjęła 45 opinii w formie uchwał do omawianych materiałów (pierwsze czytania projektów uchwał).

W trakcie obrad Komisja zapoznała się i opiniowała m.in.:

• projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Służewa
- rejonu Ronda Wiatraczna cz. II
- Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej
- rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1
- obszaru Sielc – część II a
- Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej
-  obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej
-  rejonu ul. Żelaznej – część północna B
-  obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku
-  rejonu ulicy Żelaznej – część południowa
-  rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8
-  obszaru „Chrzanów 2” (zmiana)
-  w rejonie ulicy Jerzego Zaruby
-  rejonu ulicy Żelaznej - część północna C .
-  rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU (zmiana)
-  w rejonie al. Bohaterów Września – część I

• projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-  rejonu Planu Europejskiego
-  rejonu Pelcowizny i Śliwic
-  dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką
-  w rejonie al. Rzeczypospolitej
-  w rejonie Sejmu Czteroletniego
-  w rejonie ulicy Żołny
-  rejonu Fortu Wawrzyszew
-  obszaru Kolonia Borków
-  nieruchomości przy ul. Postępu 3/5
-  Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej

• projekty uchwał zmieniających uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
-  obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta
-  Ursynowa Zachodniego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – część zachodnia A
-  obszaru Sielc
-  obszaru Sadul
-  w rejonie al. Bohaterów Września
-  w rejonie ulicy Muchomora
-  rejonu Kamionka
-  rejonu Starego Miasta
-  rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej
-  w rejonie Parku Traugutta
-  rejonu Skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
-  rejonu ul. Św. Wincentego
-  obszaru Anecina Południowego
-  Kępy Tarchomińskiej

• wstępne koncepcje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- rejonu ulicy Ekspresowej
- obszaru ograniczonego ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowita, Naczelnikowską
- rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy
- rejonu Parku Olszyna
- osiedla Słodowiec
- obszaru Opacz
- obszaru Załuski.

 

Ponownie wyłożony projekt m.p.z.p. obszaru Salomea27-12-2016

 

Do dnia 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, ponownie wyłożono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędzie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257 na II piętrze w sali nr 205, o godz. 16.30.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku można składać ewentualne uwagi.

Konkurs - Most dla pieszych23-12-2016

Do dnia 3 stycznia 2017 r. można zadawać pytania w sprawie składania wniosków w ramach Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej MOSTU PIESZO–ROWEROWEGO łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

"(...) Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego (...)"

(...) Poza rozwiązaniami w zakresie architektoniczno–konstrukcyjnymi mostu, koncepcja musi przedstawić sposób sprawnego skomunikowania przyczółków mostu z istniejącymi i projektowanymi szlakami komunikacyjnymi po obu stronach rzeki.

Koncepcję mostu musi cechować wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istniejące kierunki widokowe; konstrukcja mostu powinna w sposób przemyślany i harmonizujący ingerować w panoramę miasta jaka rozpościera się z prawego brzegu Wisły (...)".

Zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie.

Więcej na:

http://architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.