Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Ponownie wyłożony projekt m.p.z.p. obszaru Salomea27-12-2016

 

Do dnia 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, ponownie wyłożono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędzie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Al. Krakowska 257 na II piętrze w sali nr 205, o godz. 16.30.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 roku można składać ewentualne uwagi.

Konkurs - Most dla pieszych23-12-2016

Do dnia 3 stycznia 2017 r. można zadawać pytania w sprawie składania wniosków w ramach Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej MOSTU PIESZO–ROWEROWEGO łączącej brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Okrzei.

"(...) Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego (...)"

(...) Poza rozwiązaniami w zakresie architektoniczno–konstrukcyjnymi mostu, koncepcja musi przedstawić sposób sprawnego skomunikowania przyczółków mostu z istniejącymi i projektowanymi szlakami komunikacyjnymi po obu stronach rzeki.

Koncepcję mostu musi cechować wysoka jakość architektury, również w zakresie detalu. Obiekt powinien wpisywać się w pejzaż miasta oraz stanowić jego rozpoznawalny fragment poprzez uwzględnienie w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na istniejące kierunki widokowe; konstrukcja mostu powinna w sposób przemyślany i harmonizujący ingerować w panoramę miasta jaka rozpościera się z prawego brzegu Wisły (...)".

Zachęcam do wzięcia udziału w Konkursie.

Więcej na:

https://architektura.um.warszawa.pl/mostdlapieszych

Projekt m.p.z.p. dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 wyłożony22-12-2016

Właśnie został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie trwa w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 16.00  do 18 stycznia 2017 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 16.30

Ewentualne uwagi można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2017 roku.

Uchwalona zmiana m.p.z.p. rejonu Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU16-12-2016

W dniu 15 grudnia br. przyjęliśmy zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU.

M.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej - część północna C uchwalony15-12-2016

Na dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C obejmujący dawną fabrykę Norblina.

Wnioski do m.p.z.p. obszaru Paluch07-11-2016

Do dnia 30 listopada 2016 roku można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Paluch.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: Wniosek do m.p.z.p.  obszaru Paluch).

Link do obwieszczenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1EE4B7E3-393D-4633-A4F2-0161ADBDCAC4/1218095/mpzp_Paluch_ogloszenie.pdf

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.