Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 29 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego14-03-2015

Zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 19 marca 2015 r. (czwartek) godz. 16.30, sala Miłosza, VIp. PKiN. W porządku obrad m.in.: informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat samowoli budowlanych na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem ważnych przestrzeni publicznych, omówienie sprawy wpisania do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Sielc Północnych.

Koncepcja m.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej.11-03-2015

Przedstawiona na ostatnim - czwartkowym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego koncepcja m.p.z.p. rejonu ul. Ostrobramskiej zakłada ponad 4-krotny wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zastępowanie terenów produkcyjno-usługowymi centrami handlowo-usługowymi

Pozytywna opinia Dzielnicy!10-03-2015

Podczas dzisiejszej sesji Rada Dzielnicy Wola pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej.

Projekt m.p.z.p. obszaru Wiktoryn – część B wyłożony.07-03-2015

Do dnia 17 kwietnia br. można skladać uwagi do - wyłożonego do publicznego wglądu - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B.

 

 

O wolskich parkach07-03-2015

Polecam felieton w najnowszym Przeglądzie Wolskim.  

"PARKI POD PLANAMI

W wolskich parkach wieżowce nie mogą powstawać. Jednak ci, którzy odzyskali tam grunty, mogą ogrodzić swoją własność.

Nawet jeśli miejski park jest ogólnodostępny, miasto ma prawny o b o w i ą - z e k zwrócić go spadkobiercom dawnych właścicieli. Wynikające z tzw. dekretu Bieruta roszczenia obejmują również tereny zieleni w dzielnicy Wola ‒ w parku Moczydło czy w parku Szymańskiego. Tereny publiczne są należycie chronione, gdy są tam uchwalone plany miejscowe. Plan zagospodarowania przestrzennego może zabronić między innymi stawiania dużych budynków, ustawiania reklam czy grodzenia poszczególnych fragmentów parku. Kierowana przeze mnie Komisja Ładu Przestrzennego pilnuje, by takie zapisy znalazły się w każdym planie dotyczącym terenów zielonych. Na szczęście wszystkie parki na Woli są takimi planami chronione. Nie oznacza to jednak, że zwrotów gruntów pod parkowymi terenami nie będzie. W tej sprawie miasto ma jednak związane ręce. Grunt pod drogę, szkołę, przedszkole czy szpital można wywłaszczyć, a pod park – już nie. Wszystko zależy od dobrej woli właściciela terenu, który może, ale nie musi odsprzedać go miastu.
Pojawił się problem. W jednym z warszawskich parków spadkobierca odzyskał część gruntu. Plan zakazywał między innymi stawiania ogrodzeń, jednak nowy właściciel tego terenu zaskarżył zapisy planu do Sądu Administacyjnego. Sąd przyznał mu rację i stwierdził nieważność zapisów między innymi w zakresie ogrodzenia jego własności.
To dla nas, radnych, jest poważny problem. Jeśli tak istotne zapisy planów będą uchylane, władze miasta nie będą mogły skutecznie dbać o ład przestrzenny w stolicy. „Wolnoć Tomku w swoim domku” w architekturze i urbanistyce może skończyć się ogromnym chaosem w przestrzeni publicznej."

Link:

https://przegladwolski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PrzegladWolski2_2015.pdf

Dzielnicowa opinia05-03-2015

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Wola jest punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Wolskiej i Płockiej. Na tę opinię czekam od października 2014 roku. Mam nadzieję, że projekt ten zostanie we wtorek zaopiniowany pozytywnie.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.