Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Projekt m.p.z.p. rejonu ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj właśnie wyłożony10-10-2016

Od dziś do 9 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 (parter – sala obsługi mieszkańców) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu  ulic Wiechy, Rosy, Prętowej i Ruczaj wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 17.00.

Ewentualne uwagi można składać w nieprzekraczalny terminie do dnia 30 listopada 2016 roku. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Posiedzenie Komisji w dniu 6 paździenika br.04-10-2016

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w dniu 6 października 2016 r. (czwartek) o godz. 16.30, sala 2018, XXp. w PKiN.

W porządku obrad m.in.: pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę nr LVIII/1779/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta, pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 oraz omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”.
 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu Starego Rembertowa30-09-2016

Od dnia 5 września do dnia 5 października 2016 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 września 2016 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28.
Ewentualne uwagi można wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016 roku.

Link do rysunku projektu planu:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F93C3954-73FA-4D1D-905E-3EAA815BE4DF/1204938/rys_StRemb_PLAN_wylozenie2.pdf

Ewentualne uwagi do projektu m.p.z.p. w rejonie ul. Władysława Łokietka.29-09-2016

Do dnia 12 października  2016 r. można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, ewentualne uwagi  do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Łokietka.

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”27-09-2016

Przedłużony został  do dnia 18 listopada 2016 r. termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”.


Ewentualne uwagi  można składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, do dnia 12 grudnia 2016 roku.
 

M.p.z.p. obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku uchwalony22-09-2016

Właśnie uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.