Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Najbardziej aktywni radni m.st. Warszawy06-10-2018

Zostałem jednym z najbardziej aktywnych radnych m.st. Warszawy w kadencji 2014 -2018 wg. Radia Warszawa 106,2 FM.

Link:  https://www.radiowarszawa.com.pl/znamy-najbardziej-i-najmniej-aktywnych-radnych-warszawy/?fbclid=IwAR2hYr3aukCxTDSd69a2tSct8WreVuxYqieMrUGnsllfkQq7X_Kr89Wq-Rg
 

Sprawozdanie z pracy radnego Rady m.st. Warszawy 2014 - 201817-09-2018

Szanowni Państwo,

Dziękuję za cztery ostatnie lata, w których mogłem aktywnie działać na rzecz mieszkańców Woli. W swoich staraniach nieustannie dbałem o rozwój dzielnicy, nowe inwestycje, lepszą infrastrukturę oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców. Szukając równowagi między dynamiką zmian, a jakością przestrzeni publicznej wniosłem wiele inicjatyw na rzecz starszych i młodszych Wolanek i Wolan.

Czuję się w obowiązku złożyć przed Państwem – jako przed moimi Wyborcami – sprawozdanie z mojej działalności. Jako radny wybrany właśnie na Woli wiele moich aktywności kierowałem właśnie ku sprawom dotyczącym naszej dzielnicy i jej Mieszkańców. Co zrobiłem przez te blisko cztery lata?

Oprócz podstawowych obowiązków radnego, takich jak uczestnictwo w sesjach rady miasta, głosowanie za dobrymi dla Warszawy rozwiązaniami, prowadzenie dyżurów i uczestnictwo w komisjach, wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami Woli, wspólnotami i organizacjami pozarządowymi, które przekazały mi wiele uwag dotyczących działania miasta i urzędów. Wiele z tych uwag zakończyło się interpelacjami do prezydent miasta, w których wskazywałem na istotne problemy i niejednokrotnie proponowałem sposoby ich rozwiązania. Łącznie w tej kadencji złożyłem ponad 175 interpelacji i zapytań, co stawia mnie w czołówce pod względem aktywności radnych.

Pozwólcie Państwo, że wymienię tylko część z moich interpelacji:

Komunikacja i drogi – zwróciłem się m.in. o zwiększenie funkcjonalności Warszawskiej Karty Miejskiej, interpelowałem też w sprawach: skarg na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności, likwidacji kursów linii 107, przejścia dla pieszych na rogu ul. Smoczej i Nowolipie, blokowania węższych ulic przez samochody dostawcze czy realizacji ulicy stanowiącej połączenie ul. Bellottiego i Esperanto.

Zapytałem prezydent Warszawy również w sprawach terminu oddania do użytku ścieżki rowerowej przy al. Jana Pawła II, montażu „lustra” drogowego przy skrzyżowaniu ul. Astronomów z Erazma Ciołka w Dzielnicy Wola, konsultacji społecznych w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych czy synchronizacji świateł przejścia dla pieszych przy ul. Nowolipki przez ul. Okopową na wysokości przystanku tramwajowego „Dzielna”.

Przestrzeń miejska – zwracałem się do prezydent Warszawy z prośbą o interwencję w sprawie, wyremontowania zniszczonej i niekompletnej kostki brukowej na podwórku przy ul. Dzielnej 15 i 15A, a także w sprawach zaniedbanych obiektów sportowych, rewitalizacji ul. Chłodnej, „Wolskiego Koloseum” czy Domu Kereta.

Kultura i życie społeczne – interweniowałem m.in. w sprawach dotyczących projektów budżetu partycypacyjnego (m.in. muranowskiego projektu „Ławko, wróć!”, zmiany regulaminu procedowania projektów do budżetu partycypacyjnego, zajęć organizowanych przez ośrodki kultury, organizowania spotkań typowo naukowych we współpracy z warszawskimi uczelniami czy dodania sprzętu na siłowniach plenerowych.

Zwierzęta – z mojej inicjatywy organizowany jest od niedawna Warszawski Dzień Zwierząt. Interpelowałem również m.in. w sprawie nowych programów przeznaczonych dla zwierząt wolno żyjących w mieście w okresie zimowym, spotkań ze społecznymi opiekunami kotów czy rozszerzenia programu sterylizacji i kastracji o niestandardowe zabiegi.

Przewodnicząc ponad 100 posiedzeniom Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy w tej kadencji doprowadziłem również do sporządzenia oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w naszej Dzielnicy. Podjęto zostało ponad 175 uchwał tej Komisji.

Doprowadziłem również do wybudowania nowego przedszkola na Odolanach oraz licznych modernizacji budynków i boisk placówek oświatowych na terenie naszej dzielnicy.

To tylko fragment moich aktywności jako Państwa przedstawiciela w Radzie Warszawy.

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Jestem wdzięczny za liczne pomysły i wsparcie w realizacji trudnych projektów, które dziś nam dobrze służą. Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe.

Z wyrazami szacunku i podziękowania

Michał Czaykowski

Lokalne Standardy Urbanistyczne dla Warszawy przyjęte!30-08-2018

W celu utrzymania polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz ustaleń zawartych w wypracowanych do tej pory dokumentach miejskich, stanowiących o pożądanych standardach obsługi mieszkańców pomimo wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, przyjęliśmy dziś uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Link do przyjętej uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/2787F182-88B3-4F65-9E9D-8122AD3113FD/1373380/2292_druk.pdf

Załącznik do uchwały:

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0014f4cb/ferfprpglkrkhjqhywqceanwnyxiazlz/2292_druk_za%C5%82.pdf

Projekt miejscowego planu osiedla Stokłosy - część A wyłożony.28-06-2018

Do dnia 30 sierpnia br. trwają konsultacje społeczne ponownie wyłożonego projektu planu miejscowego dla północnej części osiedla Stokłosy - część A.
Zachęcam do zapoznania się z projektem.

Link: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/D47842E2-C391-4C6D-B9A2-89F6D7183D94/1359400/Rys_proj_mpzp_os_Stoklosy_cz_A_06_2018.pdf

Ponowne wyłożonie projektu m.p.z.p. dla nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/1627-06-2018

Właśnie został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16.

Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 30 lipca 2018.

Plac Wielkiej Przygody ochroniony - m.p.z.p. północnej części osiedla Stokłosy – część B uchwalony!14-06-2018

Dziś został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B, chroniący zieleń na Placu Wielkiej Przygody.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.