Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
M.p.z.p w rejonie ulicy Ruczaj uchwalony!03-04-2014

Kolejny miejcowy plan zagospodarowania przestrzennego - w rejonie ulicy Ruczaj - uchwalony! Obecnie ok. 32 % powierzchni Warszawy jest już pokryte planami miejscowymi.

Stanowisko Komisji w sprawie odlesień terenów w granicach Warszawy27-03-2014

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy po ciekawej i burzliwej dyskusji przyjęliśmy STANOWISKO w sprawie odlesień terenów w granicach m. st. Warszawy o następujacej treści:

„Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy, w związku z ważnym celem społecznym dotyczącym sprawy roszczeń właścicieli gruntów leśnych objętych przedwojenna parcelacją  budowlaną, apeluje do Prezydenta m.st. Warszawy o pilne kontynuowanie prac mających na celu dalsze niezbędne odlesienia terenów w granicach miasta stołecznego Warszawy, w szczególności w Dzielnicach: Białołęka, Bielany, Rembertów, Wawer, Wesoła.”

Wyłożenie projektu zmian Studium26-03-2014

Dobra wiadomość. Właśnie ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 3 kwietnia do 7 maja br. projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Poniżej link do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium: 

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/63C58FA0-2E8E-4AB2-B361-EC86E844B40C,frameless.htm

Wybrane inwestycje i remonty w 2014 r.21-03-2014

W tym roku w Warszawie zakończy się budowa centralnego odcinka II linii metra, która odmieni centrum miasta i Pragę. Remonty
i inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rozpoczną się nowe inwestycje drogowe, które znacznie usprawnią poruszanie się po mieście, pojawią się nowe nawierzchnie jezdni i chodników.

Wyłożeniu projektu m.p.z.p. rejonu ulicy Twardej20-03-2014

Właśnie wyłożeno do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Twardej. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, sala sesji rady. Uwagi do projektu planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2014 roku.

Przystąpienie do m.p.z.p. w rejonie Placu Narutowicza20-03-2014

Właśnie uchwaliliśmy przystąpienie do m.p.z.p. w rejonie Placu Narutowicza. Jest to ważny obszar dla Warszawy i mieszkanców, dobrze skomunikowany, a na samym placu Narutowicza przewidywana jest stacja III linii metra.

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.