Wiadomości
O mnie
Galeria
Media
Kontakt
Znajdziesz mnie na:


Wiadomości
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 17 [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] 
Plac Narutowicza ma już swoją własną stronę www!29-02-2016

„Plac Narutowicza ma już swoją własną stronę – www.placnarutowicza.pl Powiedzcie, co o niej myślicie! Czekamy! Przebudowa placu planowana jest na lata 2017–2018. Opinie i uwagi zebrane podczas prezentacji projektu na początku tego roku przekazaliśmy do Biura Architektury, które zleci projekt budowlany. Czekamy na informacje, czy i w jaki sposób prezentowana koncepcja zmieni się po przeanalizowaniu uwag i propozycji mieszkańców. Wszystkie informacje i materiały na temat tej inwestycji znajdziecie w nowym serwisie” - informują urzędnicy z Ochoty.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt m.p.z.p. obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby22-02-2016

Od dziś do dnia 23 marca 2016 roku w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej, sala 136 o godz. 16.00.

Ewentualne uwagi do wyłożonego projektu planu można wnosić do dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Konsultacje społeczne m.p.z.p. po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.09-02-2016

 

Do  dnia 18 marca br. można składać wnioski do rozpoczynającej sie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa (z zaznaczeniem: wniosek do mpzp po północnej stronie ulicy Ciszewskiego).

Przed ewentualnym złożeniem wniosku warto wziąć udział w warsztatach w Urzędzie Dzielnicy Ursynów przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61:

- 25 lutego (czwartek), w godz. 17:30-20:30 LUB

- 5 marca (sobota), w godz. 11:00-14:00

 

Formularz wniosku do wypełnienia w komputerze i wydrukowania -

https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/2014-03_am-03-03_wniosek_do_mpzp_do_wypelnienia_na_komputerze_i_wydrukowania.pdf

 

Projekt m.p.z.p. Służewa odesłany do dalszych konsultacji08-02-2016

 

Na ostatniej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęliśmy prawie 100 poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa. W celu wprowadzenia zmian wynikających z przyjętych poprawek projekt został przekazany do wnioskodawcy. Projekt planu zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu już wkrótce. Mieszkańcy ponownie będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych.

 

„Zielona ściana” wzdłuż północnej strony ulicy Wawelskiej na Starej Ochocie04-02-2016

Już jest gotowy raport z konsultacji społecznych na temat projektu o nazwie "Zielona ściana” wzdłuż północnej strony ulicy Wawelskiej na Starej Ochocie, trwających od 7 listopada do 16 grudnia 2015 roku.

(…)W wyniku toczących się dyskusji i opinii zgłaszanych w trakcie trwania konsultacji wyklarowała się koncepcja „Zielonej ściany” złożonej wyłącznie z nasadzeń stanowiących uzupełnienie dla istniejącej zieleni, bądź zastępujących poszczególne rośliny w przypadku ich słabej kondycji. Koncepcja ta zyskała poparcie znacznej większości mieszkańców biorących udział w konsultacjach(…) - czytamy we wnioskach.

Zapraszam do zapoznania się z raportem –
https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_zielona_sciana.pdf

2 warianty zmiany w organizacji ruchu przy ul. Jeżewskiego03-02-2016

Do 7 lutego br. trwają konsultacje w sprawie 2 wariantów (do wyboru przez mieszkańców) zmiany w organizacji ruchu przy ul. Jeżewskiego.

Wariant 1:

Ruch samochodowy odbywa się na zasadach ogólnych w układzie dotychczasowym, tj. ulica Wańkowicza jest drogą dwukierunkową i ul. Jeżewskiego jest drogą dwukierunkową, z ograniczeniem parkowania po północnej stronie jezdni (projekt przewiduje ustawienie znaków B-36 (zakaz parkowania) z tabliczką T-24 (wywóz pojazdów).

Wariant 2:

Ruch samochodowy odbywa się na zasadach ogólnych w układzie dotychczasowym ulicą Wańkowicza, ulicą Jeżewskiego zaś:
- na odcinku od ulicy Wańkowicza do ulicy al. KEN ruch dwukierunkowy bez możliwości zatrzymania się po stronie północnej,
- na odcinku od ulicy Dembego do ulicy Rosoła ruch dwukierunkowy bez możliwości zatrzymania się po stronie północnej,
- na odcinku od ul. Wańkowicza do ulicy Dembego ruch jednokierunkowy (w stronę ulicy Rosoła) z możliwością zaparkowania na ww odcinku w miejscach do tego przeznaczonych.

Głosować można jedynie drogą e-mailową, poprzez mail konsultacjespoleczne@ursynow.pl

Podwójne maile nie będą liczone (jeden adres mailowy – jeden głos).

W mailu należy wskazać wybrany wariant i ewentualnie przesłać dodatkowe uwagi do wybranego przez siebie rozwiązania.

Wiecej na:

https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/zmien-ulice-jezewskiego

Copyright © http://www.czaykowski.pl all rights reserved.